ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η Σούπερ Λίγκα κατά του νομοσχεδίου

14s4eps

Tρεις βασικές διαφωνίες με το αθλητικό νομοσχέδιο του υφυπουργού Αθλητισμού έχει η Σούπερ Λίγκα. Η πρώτη αφορά τα κωλύματα παραγόντων, για τα οποία η Σούπερ Λίγκα ζητεί να αλλάξει ο νόμος και να υφίσταται κώλυμα μόνο σε περίπτωση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης και όχι παραπομπής σε δίκη για κακούργημα όπως ισχύει στον ισχύον νόμο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι στην κατηγορία των κωλυμάτων λόγω παραπομπής σε δίκη για κακούργημα εμπίπτει και ο διευθύνων σύμβουλος του συνεταιρισμού Β. Γκαγκάτσης και ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι αυτή που οδήγησε εκτός ΕΠΟ τον πρώην πρόεδρο Γ. Γκιρτζίκη και άλλα πέντε μέλη του Δ.Σ. λόγω κατηγοριών για την υπόθεση της «κάρτας υγείας».

Η δεύτερη διαφωνία αφορά την ποινή της μη χορήγησης πιστοποιητικού από την ΕΕΑ. Η Σούπερ Λίγκα προτείνει ο έλεγχος από την ΕΕΑ να ολοκληρώνεται νωρίτερα και, επειδή παράλληλα οι ΠΑΕ ελέγχονται και από την ΕΠΟ μέσω της αδειοδότησης, η ΕΕΑ να ελέγχει θέματα όπως τα ποινικά μητρώα, τις ενημερότητες, το μετοχολόγιο, καθώς και θέματα που άπτονται της ασφάλειας, ενώ η μη χορήγηση πιστοποιητικού από την ΕΕΑ να αποτελεί λόγο μη αδειοδότησης από την ΕΠΟ και όχι να επισύρει πρόστιμα στις ΠΑΕ, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο.

Η τρίτη διαφωνία αφορά τα διοικητικά πρόστιμα στις ΠΑΕ. Στο νομοσχέδιο παρέμεινε η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό να αποφασίσει την αναστολή των πρωταθλημάτων για λόγους δημόσιας τάξης, αλλά και την επιβολή προστίμων. Ο Βασιλειάδης, όμως, μεταβίβασε την αρμοδιότητα επιβολής προστίμων στην ΕΕΑ. Επίσης, η Λίγκα ζητεί να δοθεί η δυνατότητα στις ΠΑΕ που μισθώνουν γήπεδα για τους αγώνες τους να συμψηφίζουν στο μίσθωμα τα υπόλοιπα έξοδα που καταβάλλουν για τη συντήρηση του γηπέδου.

Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης για το νομοσχέδιο, ο Γ. Βασιλειάδης τόνισε: «Πάντα υπάρχουν αντιδράσεις σε καθετί που έρχεται για να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά και προσπαθεί να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά, σε μια τάξη. Η μεγάλη αναταραχή είναι το επακόλουθο μιας οκταετίας μη κανονικής νομοθεσίας».