Ο κεντρικός δρόμος της υποδειγματικά ρυμοτομημένης La Chaux-de-Fonds.
ΤΑΞΙΔΙΑ

Ταξιδεύουμε μέχρι τα γαλλοελβετικά σύνορα και μαθαίνουμε τα πάντα για την κατασκευή των περίφημων ελβετικών ρολογιών.