ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επιστρέφουν μετά έναν αιώνα τα Μάρμαρα του Φιλιππείου

Η πρωθυπουργική επίσκεψη στη Γερμανία συνέβαλε στη σύναψη μιας πολιτιστικής συμφωνίας. Οι υπεύθυνοι του Μουσείου της Περγάμου (Αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου), στο οποίο ξεναγήθηκε χθες ο Κώστας Σημίτης, ανακοίνωσαν ότι κατόπιν συμφωνίας με το Μουσείο της Ολυμπίας και το ΥΠΠΟ πρόκειται να επιστρέψουν στην Ελλάδα τα ελλείποντα αρχιτεκτονικά μέρη του Φιλιππείου, αρχαίου μνημείου της πόλης. Ηταν ένα περίτεχνο κυκλικό κτίριο ιωνικού ρυθμού με κορινθιακούς κίονες στο εσωτερικό του και πέντε χρυσελεφάντινα αγάλματα του Φιλίππου, του Αλεξάνδρου και άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας της Μακεδονίας. Χτίστηκε περίπου το 336 π.Χ. από αρχιτέκτονες που γνώριζαν την αρχιτεκτονική των μακεδονικών βασιλικών τάφων και ανασκάφηκε από τους Γερμανούς στα τέλη του 19ου αιώνα.

Νομίμως

Τα τμήματα του μνημείου βρίσκονται στην κατοχή του Μουσείου νομίμως από το 1892 ύστερα από συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών το 1875, που επέτρεπε στους ανασκαφείς να αποκομίζουν το 50% των ευρημάτων που θα έκαναν στην Αρχαία Ολυμπία. Περιλαμβάνουν μαρμάρινους λίθους από την τριβαθμιδωτή κρηπίδα, ένα θραύσμα βάσης από πωρόλιθο, δύο θραύσματα ιωνικών κιονόκρανων της εξωτερικής περίστασης από πωρόλιθο, δύο τμήματα σίμης από τις υδρορροές του ναού, σε σχήμα λεοντοκεφαλής από μάρμαρο.

Οι εργασίες αναστήλωσης του σημαντικού μνημείου -η μελέτη θα είναι έτοιμη σε 3 μήνες- θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από το 2004 και θα γίνουν από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο με δαπάνες της γερμανικής πλευράς. Τα τμήματα που επιστρέφει το Μουσείο είναι απαραίτητα στην αναστήλωση ώστε να μη χρησιμοποιηθούν εκμαγεία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας πολιτιστικής συνεργασίας προβλέπεται η δημιουργία μόνιμου εκθεσιακού χώρου στο Μουσείο της Περγάμου, όπου θα φιλοξενούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα αρχαιολογικά ευρήματα από την Ελλάδα. Για κάθε έκθεση θα προηγείται γνωμοδότηση του ΚΑΣ και υπουργική απόφαση, ενώ το πλαίσιο της συνεργασίας θα καθοριστεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες από το ΥΠΠΟ, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου.

Μεγάλη έκθεση

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το 2002 θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του μεγάλη έκθεση κλασικών αρχαιοτήτων στο Βερολίνο. Στην ίδια πόλη θα γίνει, αφενός, μεγάλη έκθεση για το εργαστήριο του Φειδία (θα ταξιδέψουν στη Γερμανία 6 πήλινες μήτρες από το ένδυμα του αγάλματος του Διός, 5 μικρότερες από το ίδιο, 5 επιθέματα γυαλιού, 8 οστέινα θραύσματα εργαλείων, 5 θραύσματα από μολύβδινα αντικείμενα και δύο από χαλκό) και, αφετέρου, το 2003, μεγάλη έκθεση βυζαντινών εικόνων.