ΒΙΒΛΙΟ

Οδηγός επιβίωσης και «αυτοσκηνοθεσίας» στη δημόσια σφαίρα

Οδηγός επιβίωσης και «αυτοσκηνοθεσίας» στη δημόσια σφαίρα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η σκηνοθεσία του δημόσιου προσώπου
εκδ. Καστανιώτης

Επικοινωνία και πολιτική άλλες φορές τέμνονται και άλλες βαδίζουν παράλληλα. Αλλά πάντα είναι δύο έννοιες που αλληλοεπηρεάζονται και αλληλεπιδρούν. Σε τι βαθμό και πώς; Σε αυτό το κεντρικής φύσεως ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει το βιβλίο του δημοσιογράφου Γιώργου Λακόπουλου. Ο συγγραφέας, εστιάζοντας στην κοινή παραδοχή πως οποιοσδήποτε εκτίθεται στη δημόσια σφαίρα προσέρχεται εξαρχής σε ένα περιβάλλον σκηνοθετημένο που πρέπει να σκηνοθετήσει και παράλληλα να «αυτοσκηνοθετηθεί», ανοίγει συγχρόνως τη βεντάλια μιας σειράς διαχρονικών ερωτημάτων που εδράζονται σε αυτή τη βασική παραδοχή. Πώς διαμορφώνεται το ύφος της δημοσίας παρουσίας; Τι είναι η στρατηγική, τι ρόλο παίζουν τα ΜΜΕ και πώς εκπαιδεύεται τελικά κάποιος ώστε να είναι έτοιμος «πάνω στη σκηνή»; 

Υιοθετώντας την απλή αφήγηση, την επίκληση πλήθους αποφθεγμάτων και αποφεύγοντας στατιστικές, πίνακες και αριθμούς, ο συγγραφέας, όπως αναφέρει στο εισαγωγικό του σημείωμα, δεν προσπαθεί να δώσει απάντηση σε όλα, καθώς σε πολλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις, αλλά να κάνει τους αναγνώστες του, πολιτικούς, πολιτευόμενους και πολίτες, να αναθεωρήσουν όσα πίστευαν για την πολιτική και την επικοινωνία. Στα περιεχόμενα του εγχειριδίου θα βρει κανείς αναλύσεις για μια σειρά τομέων που αφορούν τα πρόσωπα που κινούνται στη δημόσια σφαίρα, όπως είναι ο αντίκτυπος του ύφους στη δημόσια σκηνή, η εκπαίδευση του δημόσιου προσώπου, η σημασία του ανταγωνισμού, η αξία της υπομονής και της πρωτοβουλίας.

Κομβικό ωστόσο ρόλο στην ιεράρχηση του συγγραφέα έχει ο λόγος, ως κινητήριος μοχλός της «αυτοσκηνοθεσίας» ενός πολιτικού. Με δεδομένο, όπως λέει, πως η «πολιτική ασκείται διά του λόγου» και αποτελεί, από καταβολής της πολιτικής τέχνης, το ισχυρότερο όπλο του στην προσπάθεια του δημοσίου προσώπου να αυξήσει την επιρροή του, την αποδοχή του και τελικά την εξουσία του, αναλύεται η μέγιστη αξία του. 

Το βιβλίο εν κατακλείδι επιδιώκει, όπως υπογραμμίζει ο ίδιος συγγραφέας, να αποτελέσει μια κλειδαριά και ταυτόχρονα το κλειδί της, ώστε να φωτίσει τη σχέση πολιτικής και επικοινωνίας και στο τέλος ο αναγνώστης να βγάλει τα δικά του προσωπικά συμπεράσματα.