ΒΙΒΛΙΟ

«Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή: Ελληνικό – Ενωσιακό» από τη Νομική Βιβλιοθήκη

«Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή: Ελληνικό – Ενωσιακό» από τη Νομική Βιβλιοθήκη

Κυκλοφορεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ η 2η και επικαιροποιημένη έκδοση του έργου «Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή: Ελληνικό – Ενωσιακό», το οποίο περιλαμβάνει κατʼ άρθρο ερμηνεία του Ν 2251/1994 και λοιπών σχετικών με το ελληνικό πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών νομοθετημάτων (λ.χ. για την ποινική προστασία καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την εναλλακτική – ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την προστασία ως καταναλωτή του επενδυτή, του δανειολήπτη και του επιβάτη αεροπορικών μεταφορών), όπως τα νομοθετικά κείμενα σήμερα ισχύουν. Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο με στόχο την ανάπτυξη του νομοθετικού πλαισίου της προστασίας των καταναλωτών στη χώρα μας όπως αυτό έχει διαμορφωθεί υπό την επιρροή του ενωσιακού δικαίου προστασίας καταναλωτή και τελεί υπό την επιμέλεια της Καθηγήτριας κας Ελίζας Αλεξανδρίδου.

Η κατʼ άρθρον ερμηνεία του Ν 2251/1994 και των λοιπών σχετικών νομοθετημάτων συνοδεύεται από εξειδικευμένη βιβλιογραφία για κάθε αντίστοιχη θεματική ενότητα, κατατοπιστικό διάγραμμα ύλης του κεφαλαίου και αλφαβητικό ευρετήριο όρων, ενώ συνολικό ευρετήριο όρων και ευρετήριο αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ παρατίθενται στο τέλος του έργου.

Η δομή του έργου καθιστά αυτό εύχρηστο και για τον αναγνώστη που ενδιαφέρεται για συγκεκριμένη θεματική ενότητα του δικαίου προστασίας καταναλωτή και για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ανατρέξει σε συγκεκριμένη διάταξη των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Η παρούσα έκδοση, η οποία διατίθεται σε έντυπη έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, αποτελεί αναμφίβολα, απαραίτητη προσθήκη στη βιβλιοθήκη του δικηγόρου, του φοιτητή Νομικής και γενικότερα του επιστήμονα που επιθυμεί να ενημερωθεί αλλά και να εμβαθύνει σε ζητήματα προστασίας καταναλωτή.