ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πράσινο ομόλογο από την Εθνική Τράπεζα

Πράσινο ομόλογο από την Εθνική Τράπεζα

Στα 500 εκατ. ευρώ υπολογίζονται τα κεφάλαια που αναμένει να αντλήσει η Εθνική Τράπεζα από την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου το οποίο επιχειρείται από ελληνική τράπεζα. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει άμεσα –εντός της εβδομάδος, σύμφωνα με εκτιμήσεις–, ανάλογα και με τις συνθήκες των αγορών και τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί για την κάλυψη της έκδοσης. Το επιτόκιο της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση που θα υπάρξει, αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις τοποθετείται κοντά στο 3%. 

Διεύρυνση

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν για τη διεύρυνση των κεφαλαίων δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), που συνιστά υποχρέωση όλων των τραπεζών στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει έναντι του SSM. Με βάση τη δέσμευση που έχουν αναλάβει οι τράπεζες, το 25% των ιδίων κεφαλαίων τους έως και το 2025 θα πρέπει να εμπλουτιστεί με ομολογιακές εκδόσεις. 

Ο τίτλος που θα εκδώσει η Εθνική Τράπεζα είναι senior preferred και είναι τύπου 6NC5, δηλαδή εξαετής με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο της πενταετίας. Το ομόλογο αναμένεται να πάρει διαβάθμιση Caa1 από τη Moody’s, Β από τη S&P και CCC- από τη Fitch. Τη διαδικασία για την έκδοση του πρώτου πράσινου senior preferred ομολόγου από ελληνική τράπεζα ανέλαβαν να τρέξουν οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC και Morgan Stanley. 

Με βάση το ενημερωτικό δελτίο που συνέταξε η Εθνική Τράπεζα για τους επενδυτές, τα κεφάλαια της έκδοσης θα κατευθυνθούν στην πράσινη οικονομία και συγκεκριμένα για την ενίσχυση της χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη στήριξη των projects του κλάδου καθώς και της πράσινης ατζέντας της ελληνική οικονομίας. Η τράπεζα θα κατευθύνει το 50% των κεφαλαίων που θα αντλήσει από την έκδοση σε υφιστάμενα έργα και το υπόλοιπο 50% σε νέες επενδύσεις.

Να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα στηρίζει ολοκληρωμένα την αγορά ενέργειας, από τη χρηματοδότηση των επενδύσεων παραγωγής της μέχρι την εκκαθάριση των συναλλαγών αγοράς και πώλησής της. Η χρηματοδότηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλάδο με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, αποτελεί στρατηγικό στόχο της τράπεζας και το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει έργα ΑΠΕ ισχύος περίπου 1,5G W με συνολικές πιστοδοτήσεις που υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ.

Εργα ΑΠΕ

Οι προοπτικές του κλάδου είναι ισχυρές, καθώς σήμερα υπάρχουν πλήρως αδειοδοτημένα έργα ΑΠΕ δυναμικότητας περίπου 2.400 MW, ενώ άλλα 5.800 MW έργα ΑΠΕ έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες, που αντιστοιχούν συνολικά σε ένα ποσό επένδυσης περίπου 9 δισ. ευρώ, που θα μπορούσαν να εκτελεστούν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Διεθνώς η αγορά των πράσινων ομολόγων «εγκαινιάστηκε» το 2014 και τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως μια από τις δημοφιλείς μορφές επενδύσεων. Το 2014 οι εκδόσεις πράσινων ομολόγων ανήλθαν μόλις στα 37 δισ. δολάρια και το 2019 εκτοξεύθηκαν στα 257,7 δισ. δολάρια, από τα οποία περίπου τo 45% ήταν εκδόσεις ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το 2019, το συνολικό ποσό των πράσινων ομολόγων που εκδόθηκαν στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 74% (ή 49,5 δισ. δολάρια) σε ετήσια βάση, φτάνοντας συνολικά τα 116,7 δισ. δολάρια.

Τα προσεχή χρόνια αναμένεται να κυριαρχήσει ως επενδυτική επιλογή, ενόψει και της δέσμευσης της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 55% έως και το 2030, και ενδεικτικό της στήριξης που έχει η αγορά αυτή από τις κεντρικές αρχές είναι το γεγονός ότι η ΕΚΤ έχει εντάξει τα ομόλογα αυτά ως επιλέξιμα για χρηματοδότηση, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγοράς τίτλων.