ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδυτικό πρόγραμμα 85 εκατ. ευρώ το 2020 από την Trastor ΑΕΕΑΠ

Επενδυτικό πρόγραμμα 85 εκατ. ευρώ το 2020 από την Trastor ΑΕΕΑΠ

Επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 85 εκατ. ευρώ, προβλέπει να υλοποιήσει στο σύνολο της φετινής χρήσης η διοίκηση της Trastor ΑΕΕΑΠ. Ηδη, η εισηγμένη έχει τοποθετήσει περίπου 45 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της, μέγεθος που θα αυξηθεί σύντομα κατά 32 εκατ. ευρώ, καθώς δρομολογείται η ολοκλήρωση δύο ακόμα σημαντικών επενδύσεων, της απόκτησης ενός κέντρου logistics 15 εκατ. ευρώ και ενός κτιρίου γραφείων στη Λ. Μιχαλακοπούλου, αξίας 17 εκατ. ευρώ, το οποίο μισθώνεται από τον όμιλο Πειραιώς. Μάλιστα, για το συγκεκριμένο ακίνητο έχει συγκληθεί εντός του Οκτωβρίου έκτακτη γενική συνέλευση προκειμένου να ληφθεί έγκριση από τους μετόχους, καθώς ανήκει σε μέτοχο της Trastor (Πειραιώς).

Με την προσθήκη και των παραπάνω ακινήτων, η διοίκηση της εταιρείας αναμένεται να προσεγγίσει τον στόχο που είχε τεθεί για το 2020, ήτοι η αξία του χαρτοφυλακίου της να προσεγγίσει τα 300 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι με την ολοκλήρωση του φετινού πρώτου εξαμήνου του έτους, το χαρτοφυλάκιο της Trastor αριθμούσε 63 ακίνητα, κυρίως γραφεία και καταστήματα, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 180.000 τ.μ., με την εύλογη αξία τους να διαμορφώνεται σε 271 εκατ. ευρώ, από 200 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019. Κατά το πρώτο εξάμηνο επενδύθηκαν κεφάλαια 41,8 εκατ. ευρώ για την απόκτηση τεσσάρων ακινήτων, ενώ η εταιρεία προχώρησε και στην υπογραφή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους 25 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του πρώην κτιρίου γραφείων του ΔΟΛ, στη Λ. Μιχαλακοπούλου. Το συγκεκριμένο ακίνητο αναμένεται να μισθωθεί σε ενδιαφερόμενες εταιρείες το προσεχές διάστημα, καθώς ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακατασκευής του.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Trastor, τα έσοδα από μισθώματα κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 44,3% σε 5,68 εκατ. ευρώ, έναντι 3,93 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσθήκη νέων ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη της Trastor σημείωσαν άνοδο της τάξεως του 7% σε 2,74 εκατ. ευρώ, έναντι 2,56 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019. Σημειωτέον ότι κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο η Trastor κατέγραψε κέρδη ύψους 3,22 εκατ. ευρώ από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της σε εύλογες αξίες. Το αντίστοιχο περυσινό μέγεθος είχε διαμορφωθεί σε 3,57 εκατ. ευρώ. Υπολογίζοντας και τη συγκεκριμένη παράμετρο, η λειτουργική κερδοφορία προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (προσαρμοσμένο EBITDA), διπλασιάστηκε φέτος και ανήλθε σε 1,72 εκατ. ευρώ, έναντι 835.000 ευρώ κατά το περυσινό πρώτο εξάμηνο.