ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επεκτείνει τις αποθήκες της η Sarmed

Επεκτείνει τις αποθήκες της η Sarmed

Επενδυτικό σχέδιο για τον διπλασιασμό των αποθηκευτικών χώρων και της δυναμικότητάς της, παρά την οικονομική κρίση, υλοποιεί η εταιρεία third party logistics (3PL), SARMED. Επενδύσεις που έρχονται σε μια στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα τείνει να μετατραπεί σε περιφερειακό κέντρο για το διερχόμενο από και προς την Ευρώπη φορτίο και το ηλεκτρονικό εμπόριο καλπάζει ενώ οι πολυεθνικές επανεξετάζουν την όδευση και διάρθρωση των εφοδιαστικών τους αλυσίδων μετά την πανδημία και τα Lockdown

Σε αυτό το περιβάλλον η SARMED υλοποιεί με ίδια και δανειακά κεφάλαια επενδύσεις της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ηλεκτρονικά συστήματα και υπηρεσίες, μισθώματα εκτάσεων, υποδομές και άλλες δαπάνες, για την αύξηση των διαθέσιμων στεγασμένων αποθηκευτικών της χώρων από 105.000 τετραγωνικά σήμερα στις 200.000 τετραγωνικά , με ορίζοντα ολοκλήρωσης  το πρώτο τρίμηνο του 2022. Έμφαση δίδεται στην δυτική Αττική και ειδικότερα στον Ασπρόπυργο όπου από 63.000 τετραγωνικά αποθηκευτικών χώρων σήμερα θα προσεγγίσει σύντομα τα 140.000 τετραγωνικά δημιουργώντας τις δύο μεγαλύτερες ενιαίες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις  στην περιφέρεια, με πρόσβαση στους κύριους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες και εγγύτητα στον Πειραιά.

Η δυναμική που έχει αποκτήσει ο κλάδος των 3PL , στον οποίο δραστηριοποιείται η SARMED, μετά τη διάσπαση της από τις Ελληνικές Αποθήκες Σαραντίτης AE, είναι εμφανής και στα οικονομικά αποτελέσματά της. Σύμφωνα με πηγές της διοίκησής της ο κύκλος εργασιών το 2020 αναμένεται να κλείσει σε παρόμοια επίπεδα με το 2019, κοντά δηλαδή στα 25 εκατομμύρια ευρώ με λειτουργική κερδοφορία και πρακτικά μηδενικό δανεισμό. Πηγές της βιομηχανίας εκτιμούν ότι αυτό σημαίνει πως το μερίδιο αγοράς της από τα επίπεδα του 7% πέρσι θα αναρριχηθεί ψηλότερα φέτος, καθώς ο ευρύτερος κλάδος δεν έμεινε αλώβητος από την πανδημία.

Με 200.000 τετραγωνικά μέτρα αποθηκών η SARMED θα βρεθεί στην κορυφή της σχετικής κατάταξης της ελληνικής αγοράς και φιλοδοξεί να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια με ρυθμούς της τάξης του 15-20%, επίδοση που κατάφερε και κατά τα προηγούμενα της τρέχουσας κρίσης χρόνια, υπεραποδίδοντας του μέσου όρου της ελληνικής αγοράς, σημειώνει ο επικεφαλής του ομίλου, Γιάννης X. Σαραντίτης.  

Οι τρέχουσες επενδύσεις, που αναμένεται να αυξήσουν και το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό κατά τουλάχιστον 200 άτομα σε ορίζοντα διετίας, αποσκοπούν να εκμεταλλευτούν την σύγκλιση του χαμηλού επίπεδου διείσδυσης των υπηρεσιών 3PL στην Ελλάδα, που κυμαίνονται κοντά στο 25%, με το περίπου 70% της ευρύτερης διεθνούς αγοράς, προσθέτει.

Ήδη νέα αποθήκη 9.000 τετραγωνικών στη Μαγούλα είναι σε λειτουργία και από την 1η Ιανουαρίου του 2021 θα προστεθούν στις εγκαταστάσεις της άλλα 23.000 τετραγωνικά στη Μάνδρα. Το επόμενο διάστημα ξεκινά και η σταδιακή παραλαβή νέου συγκροτήματος  αποθηκών 60.000 τετραγωνικών στον Ασπρόπυργο. Για την ανάπτυξη αυτού του project, η SARMED συνεργάστηκε με την κατασκευαστική Ν. Καρπάθιος ΑΕ, που εξειδικεύεται στον κλάδο. Παράλληλα, δρομολογείται η επέκταση των αποθηκευτικών χώρων της στη ΒΙΠΕ Σίνδου, έως και κατά 20.000 τετραγωνικά, εντός του 2021.

Οι εταιρίες 3PL (third party logistics) παρέχουν μια υπηρεσία σημείων ενιαίας εξυπηρέτησης στους πελάτες τους που αφορά εξωτερικές (ή τρίτες) υπηρεσίες μεταφοράς,   αποθήκευσης και λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως ανασυσκευασία, ετικετοποίηση, εισπράξεις, αντικαταβολές, κ.λπ., είτε για ένα μέρος είτε για ολόκληρη την λειτουργία της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Στόχος είναι τα προϊόντα των πελατών τους να καταλήξουν στον τελικό χρήστη στον μικρότερο δυνατό χρόνο με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και στην βέλτιστη ποιότητα, με εξειδίκευση ανάλογα με τις ενίοτε απαιτήσεις. 

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει επίσης προσδώσει πρόσθετη δυναμική στην τάση προσφυγής σε υπηρεσίες 3PL καθώς αυτές συνεπάγονται και σημαντικά μειωμένο κόστος αφού επιτυγχάνουν μεγάλες οικονομίες κλίμακας.