ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ από πράσινο ομόλογο υψηλής εξασφάλισης

Εθνική Τράπεζα: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ από πράσινο ομόλογο υψηλής εξασφάλισης

Το πρώτο πράσινο ομόλογο υψηλής εξασφάλισης στην ελληνική αγορά, εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), καταφέρνοντας να αντλήσει το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,875% και το τοκομερίδιο στο 2,75%. Οι συνολικές προσφορές άγγιξαν το 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ και κατατέθηκαν από 80 ξένους -κατά κύριο λόγο- θεσμικούς επενδυτές.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα, ότι πρόκειται για το πρώτο ομόλογο υψηλής εξασφάλισης, το οποίο εκδίδεται από ελληνική τράπεζα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών (2015).

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΤΕ, η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής δομής της τράπεζας μέσω της διεύρυνσης των κεφαλαίων δεύτερης διαβάθμισης, κάτι το οποίο συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.

Βάσει των αρχών της ICMA για τα πράσινα ομόλογα, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η έκδοση, η ΕΤΕ δεσμεύεται ότι το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την πώληση του ομολόγου θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων πράσινης οικονομίας.

Άλλωστε, όπως υπενθυμίζει η τράπεζα, η χρηματοδότηση έργων στον κλάδο της ενέργειας και κατά κύριο λόγο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΕΤΕ, στοχεύοντας σε χρηματοδοτήσεις 3 δισ. ευρώ τα επόμενα τρ΄ία χρόνια.

«Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας» σχολιάζει η Εθνική Τράπεζα.

Ως διοργανωτές του βιβλίου προσφορών ενήργησαν οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC και η Morgan Stanley, ενώ η Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες είχαν ρόλο νομικού συμβούλου.