ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκολύνσεις σε αγρότες που έπληξε ο «Ιανός» από την Πειραιώς

Διευκολύνσεις σε αγρότες που έπληξε ο «Ιανός» από την Πειραιώς

Συγκεκριμένα μέτρα διευκόλυνσης για γεωργούς και κτηνοτρόφους, των οποίων η παραγωγή ή η λειτουργία επηρεάστηκε από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία «Ιανός», ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται οι εξής δυνατότητες στους πληγέντες: 

• Οι δόσεις των επενδυτικών αγροτικών επαγγελματικών δανείων τους, έως τις 30.9.2021, να ισοκατανεμηθούν στις υπόλοιπες δόσεις.

• Ανανέωση για ένα έτος των πιστωτικών ορίων των κεφαλαίων κίνησης ΑΔΑ και μικροχρηματοδότησης που λήγουν έως τις 30.3.2021. 

• Κατά προτεραιότητα εξέταση αιτημάτων για νέες μικροχρηματοδοτήσεις έως 25.000 ευρώ με σκοπό την κάλυψη αγροτικών επαγγελματικών αναγκών. Για αιτήματα που θα υποβληθούν έως τις 31.3.2021 το επιτόκιο θα είναι μειωμένο κατά 2% ετησίως για την περίοδο έως τις 31.12.2021 και τα έξοδα αξιολόγησης μηδενικά.

• Κατά προτεραιότητα εξέταση αιτημάτων για νέα δάνεια αγοράς ή επισκευής αγροτικού παραγωγικού εξοπλισμού που θα υποβληθούν έως τις 31.3.2021, με επιτόκιο μειωμένο κατά 2% έως τις 31.12.2021. 

• Κατά προτεραιότητα εξέταση αιτημάτων κτηνοτρόφων για νέα δάνεια αγοράς ζωικού κεφαλαίου που θα υποβληθούν έως τις 31.3.2021, με επιτόκιο μειωμένο κατά 2% έως τις 31.12.2021.

• Τμηματική αποπληρωμή ενήμερων οφειλών καρτών συμβολαιακής γεωργίας – κτηνοτροφίας σε περίοδο έως 12 μήνες από τη λήξη των ορίων τους, λόγω αδυναμίας παράδοσης προϊόντος στις συμβληθείσες επιχειρήσεις εξαιτίας των καταστροφών. 

• Σε συνεργασία με την ERGO, κατά προτεραιότητα καταβολή αποζημιώσεων στους ασφαλισμένους πληγέντες αγρότες και προσφορά προνομιακού ασφαλίστρου για ένα έτος με έκπτωση 20% στα εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης γεωργικής παραγωγής για φυτική, ζωική παραγωγή και θερμοκήπια.

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι των πληγεισών περιοχών, που εξαιτίας των πρόσφατων έκτακτων καιρικών φαινομένων υπέστησαν μερική ή ολική καταστροφή του φυτικού/ζωικού κεφαλαίου, των εγκαταστάσεων ή υποδομών τους, του βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού τους κ.λπ. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ενταχθούν στα συγκεκριμένα μέτρα διευκόλυνσης είναι:

• Να είχαν ενήμερα δάνεια στις 30.6.2020.

• Να έχουν υποβάλει δήλωση ζημίας στον ΕΛΓΑ προκειμένου για καλλιέργειες.

• Να πιστοποιούν τη ζημία σε υποδομές ή/και εξοπλισμό με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Η πρωτοβουλία της Πειραιώς έχει ως στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των ανωτέρω περιοχών, ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν την παραγωγική διαδικασία.