ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα επιδότησης επενδυτικών σχεδίων ύψους 350 εκατ. ευρώ

viomixania

Την ερχόμενη Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 ξεκινάει η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο μεγαλύτερο καθεστώς ενισχύσεων του αναπτυξιακού τομέα, τη «Γενική Επιχειρηματικότητα». Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Ο προϋπολογισμός του τρίτου κύκλου του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκατ. ευρώ θα διατεθούν με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα υπόλοιπα 210 εκατ. ευρώ με τη μορφή της φοροαπαλλαγής.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α) Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ.

β) Για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ.

γ) Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ.

δ) Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.

ε) Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4430/2016 (Α΄ 205), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές

Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78) στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Δημιουργία νέας μονάδας.

• Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

• Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.

• Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

• Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, τα οποία ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Πριν από μερικές ημέρες, εξάλλου, υπεγράφη από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γ. Δραγασάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει και τα ποσά ανά είδη ενισχύσεων σε ένα ακόμη καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου, επίσης για τον τρίτο κύκλο υποβολών. Πρόκειται για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» για το οποίο θα διατεθούν 150 εκατ. ευρώ με τη μορφή της φοροαπαλλαγής. Η σχετική προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί εντός των επόμενων ημερών.