ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Ιntrakat το δεύτερο τμήμα τού Πάτρα – Πύργος

10s1erga10

Στην τρίτη μειοδότρια κατακυρώθηκε το δεύτερο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρας – Πύργου. H κοινοπραξία συμφερόντων Καλογρίτσα αποκλείστηκε λόγω ανεπαρκών διευκρινίσεων σχετικά με την προσφορά της, ενώ η δεύτερη μειοδότρια, GD Infrastrutture, λόγω σημαντικών νομικών πλημμελειών. Η τρίτη μειοδότρια, Ιntrakat, αναλαμβάνει το τμήμα Αμαλιάδα – Δουναίικα με έκπτωση 45,5%.

Το τμήμα έχει μήκος 8,9 χλμ. και προϋπολογισμό δημοπράτησης 58,4 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός ήταν μνημείο καθυστερήσεων, καθώς προκηρύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 αλλά κατέληξε σε ανάδοχο μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, δυόμισι έτη αργότερα.

Λόγω της μακράς συζήτησης με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου Πάτρας – Πύργου, πέντε φορές ζητήθηκε από τους ενδιαφερομένους να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους και τις εγγυητικές επιστολές τους, με αποτέλεσμα από τις 14 κοινοπραξίες που κατέθεσαν προσφορά, να απομείνουν στο τέλος πέντε.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία αιτιολόγησης των υψηλότατων εκπτώσεων που κατατέθηκαν και η οποία οδήγησε στην απόρριψη της προσφοράς που κατέθεσαν οι δύο πρώτες μειοδότριες, η κοινοπραξία Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών, συμφερόντων Καλογρίτσα, και η ιταλική GD Infrastrutture.

Για την πρώτη (που έχει ήδη αναλάβει με ανάλογου ύψους εκπτώσεις άλλα δύο τμήματα του έργου) αποφασίστηκε ότι δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς η ομαλή ολοκλήρωση του έργου. Για τη δεύτερη, από την ανάλυση των εγγράφων προέκυψε ότι άλλες επιμέρους προσφορές απευθύνονταν σε άλλη ή… σε ανύπαρκτη εταιρεία ή ήταν μεταγενέστερες της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ετσι ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην τρίτη κατά σειράν μειοδότρια, Ιntrakat, που κατέθεσε προσφορά 32,2 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), ήτοι με έκπτωση 45,5%. Ετσι απομένει να ξεκαθαριστεί σε ποιον θα καταλήξει το τρίτο κατά σειρά τμήμα του έργου (Αμαλιάδα – Κυλλήνη, μήκους 10,9 χλμ.), προκειμένου να ξεκινήσει η υπογραφή συμβάσεων και η διαδικασία έγκρισης του έργου από τη Βουλή.