ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για την πώληση μονάδων της ΔΕΗ

28s88deh

Στη λήψη ενός ακόμη μέτρου με στόχο τη θετική κατάληξη του διαγωνισμού αποεπένδυσης της ΔΕΗ στον λιγνίτη προχώρησε το υπουργείο Ενέργειας, ενόψει της κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών από τους υποψήφιους επενδυτές. Παραμονή των Χριστουγέννων, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης υπέγραψε απόφαση για την παράταση της μίσθωσης του δημόσιου λιγνιτωρυχείου Αχλάδας στην εταιρεία «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.» μέχρι τις 31/12/2023 με δυνατότητα επιπλέον παράταση για πέντε χρόνια. Σύμφωνα με την απόφαση, η μισθώτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρήσει την παραγωγή λιγνίτη σε τουλάχιστον 2 εκατ. τόνους ετησίως, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι για τους οποίους δεν φέρει υπαιτιότητα.

Ως υποχρεωτικό ελάχιστο όριο ετήσιου πάγιου μισθώματος ορίζεται το ποσό που υπολογίζεται με ποσοστό 6% επί της κατά τόνο μέσης τιμής πώλησης 1 εκατ. τόνων λιγνίτη. Η μέση τιμή υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των τιμών πώλησης του προηγούμενου έτους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανάγκες της μονάδας της Μελίτης σε λιγνίτη την επόμενη πενταετία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΗ και της «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας», θα κυμανθούν από 2,2 εκατ. τόνους έως 9 εκατ. τόνους ανά έτος. Σύμφωνα δε με την τεχνικο-οικονομική έκθεση που υπέβαλε τον περασμένο Μάιο στο υπουργείο Ενέργειας η «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας» υποβάλλοντας το αίτημα παράτασης της μίσθωσης, τα συνολικά αποθέματα απολήψιμου λιγνίτη ανέρχονται σε 32 εκατ. τόνους.

Η παράταση της μίσθωσης που ενέκρινε με απόφασή του παραμονή των Χριστουγέννων ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής προσπάθειας να κρατήσει ζωντανό το επενδυτικό ενδιαφέρον και να πετύχει παράλληλα τίμημα που η αποδοχή του δεν θα φέρει τόσο τη ΔΕΗ όσο και την ίδια την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση. Η απόφαση του κ. Σταθάκη ήρθε σε συνέχεια της έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ στις 20 Δεκεμβρίου της σύμβασης αγοραπωλησίας των μονάδων Μελίτης και Μεγαλόπολης, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων και τη διασφάλιση σταθερής τιμής για την τροφοδοσία της Μελίτης για όσο διάστημα βρίσκεται σε εκκρεμότητα το ζήτημα με τα ορυχεία της Βεύης. Οπως είναι ήδη γνωστό, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει πλήρως και το αίτημα των επενδυτών για μείωση του εργατικού κόστους. Νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα προβλέπει τη μετακίνηση προσωπικού από τις προς πώληση μονάδες προς τη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά και την εφαρμογή προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου για όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Στόχος είναι η έξοδος από τη μονάδα της Μελίτης 111 εργαζομένων από τους 231 που απασχολούνται σήμερα και 537 εργαζομένων από τις μονάδες της Μεγαλόπολης σε σύνολο 1017 σήμερα. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί επίσης μέσω της σύμβασης αγοραπωλησίας ότι οι μονάδες Μελίτης και Μεγαλόπολης θα αποζημιώνονται με ΑΔΙ για μια εξαετία και σε τιμές που θα κυμαίνονται μεταξύ 35.000 και 40.000 ευρώ το μεγαβάτ. Στην περίπτωση μάλιστα που η Κομισιόν εγκρίνει χαμηλότερες τιμές, τότε θα μειωθεί αναλόγως και το τίμημα που θα προσφέρουν οι επενδυτές. Στην ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στοχεύει και το μέτρο της κατάργησης από 1/1/2019 του τέλους λιγνίτη, που νομοθετήθηκε επίσης την περασμένη εβδομάδα.