ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κάτω από τον στόχο οι πωλήσεις γενοσήμων φαρμάκων στην Ελλάδα

Κάτω από τον στόχο οι πωλήσεις γενοσήμων φαρμάκων στην Ελλάδα

Κερδίζουν έδαφος τα γενόσημα φάρμακα κατά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την επιβολή μέτρων για τον εξορθολογισμό της δαπάνης στον κλάδο του φαρμάκου την περίοδο των μνημονίων. Ωστόσο, ο στόχος διείσδυσής τους στην εγχώρια αγορά δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Οπως αναφέρει κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Icap Group, η διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων στη συνολική εγχώρια αγορά διαμορφώθηκε το 2017 σε περίπου 18% σε αξία και 23% σε όγκο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το μέγεθος της εγχώριας αγοράς γενοσήμων σε όγκο καταγράφει διαχρονική αύξηση κατά τα τελευταία χρόνια.

Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει η μελέτη, η πλειονότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά διαθέτουν πλέον στο χαρτοφυλάκιό τους γενόσημα φάρμακα τόσο σε επίπεδο παραγωγής και ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο εισαγωγής.

Ωστόσο, η αξία της αγοράς παρουσιάζει πτωτική πορεία, λόγω των μειώσεων των τιμών των φαρμάκων τα τελευταία χρόνια. Ετσι, ενώ το 2017 η αξία της αγοράς διαμορφώθηκε περίπου στο 18%, το 2016 ήταν στο 18,3% ενώ το 2015 στο 18,5%. Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Icap, το ποσοστό αυτό θα διαμορφωθεί φέτος στο 17,8%. Σημειώνεται ότι η διαρκής συμπίεση των τιμών των φαρμάκων οφείλεται στις ανατιμολογήσεις που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια, διαδικασία που οδήγησε αρκετά σκευάσματα ακόμη και εκτός αγοράς.

Παράγοντας της φαρμακοβιομηχανίας επισημαίνει στην «Κ» ότι «η διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων σε όγκο στα νοσοκομεία, παραμένει ακόμη ιδιαίτερα χαμηλή», ενώ τόνισε ότι «ο στόχος διείσδυσης των γενοσήμων στην αγορά περίπου στο 40% δεν επιτυγχάνεται». Ο ίδιος αναφέρει παράλληλα ότι οι συζητήσεις θα πρέπει να στραφούν όχι μόνο στο ζήτημα των τιμών των φαρμάκων αλλά και στον τρόπο χρήσης τους, καθώς και χορήγησής τους από τους γιατρούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων στην αγορά αποτελεί μνημονιακό μέτρο και κύκλοι της αγοράς έχουν κατά καιρούς επισημάνει ότι η αύξησή τους θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση χρημάτων για το σύστημα υγείας.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Icap, η τόνωση της αγοράς γενοσήμων φαρμάκων οφείλεται και στην εφαρμογή συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα πολλές φαρμακευτικές επιχειρήσεις να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη και στη διάθεσή τους. Αλλωστε, τα γενόσημα που παράγονται στην Ελλάδα καλύπτουν ποσοστό μεταξύ περίπου 45%-50% των συνολικά εγχωρίως παραγόμενων σκευασμάτων. Τέλος, σύμφωνα με την Icap, ο τζίρος των παραγωγικών επιχειρήσεων τη διετία 2016-2017 έχει παρουσιάσει σταδιακή ανάκαμψη, έναντι πτώσης 2,6% που εμφάνισε ο κύκλος εργασιών τους κατά την τριετία 2013-2015. Επίσης, ο δείκτης κερδοφορίας τους εμφανίζεται ενισχυμένος σε σχέση με εκείνο των εισαγωγικών επιχειρήσεων, με το περιθώριο μεικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 44,1% το 2017 έναντι 36,6% για τις θυγατρικές των πολυεθνικών ομίλων. Παράγοντας της αγοράς φαρμάκου διευκρινίζει ωστόσο στην «Κ», ότι τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να συνεκτιμηθούν στο πλαίσιο της συζήτησης για πρακτικές transfer pricing (πρακτικές ενδοομιλικών συναλλαγών) που ενδέχεται να εφαρμόζουν ορισμένες εταιρείες.