ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σταθεροποιείται η χονδρική αγορά φαρμάκου στην Ελλάδα

Σταθεροποιείται η χονδρική αγορά φαρμάκου στην Ελλάδα

Σε φάση σταθεροποίησης βρίσκεται η χονδρική αγορά φαρμάκων το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Icap Group. Ειδικότερα, την τελευταία τριετία (2015-2017) η αγορά φαρμάκου εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένη ως αποτέλεσμα της διαχρονικά αυξανόμενης νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης. Βεβαίως, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι κατά τα τελευταία χρόνια το πλαφόν της δημόσιας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης παρουσιάζει συνεχείς υπερβάσεις, παρότι μειώθηκε κατά 27% την περίοδο 2013-2017. Από το συνολικό μέγεθος της αγοράς, το 40,5% αφορά πωλήσεις φαρμάκων που διατέθηκαν απευθείας σε νοσοκομεία, ενώ το υπόλοιπο 59,5% αφορά πωλήσεις φαρμάκων προς φαρμακεία. Ωστόσο, η αξία της αγοράς φαρμάκων έχει συμπιεστεί αρκετά από το 2010 και έπειτα, κυρίως λόγω των αλλεπάλληλων μειώσεων στις τιμές των φαρμάκων.

Ειδικότερα μάλιστα, σύμφωνα με την Icap, η αξία των φαρμάκων που παράγονται στην Ελλάδα αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,7% την περίοδο 2002-2011, ενώ το 2012 καταγράφηκε σημαντική πτώση. Ωστόσο, από το 2013 η συνολική αξία των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων άρχισε να παρουσιάζει σταθερή άνοδο. Επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία –στην οποία περιλαμβάνεται και η παραγωγική μονάδα που διατηρεί η Boehringer Ingelheim στη χώρα μας– παρουσιάζει βελτίωση στην οικονομική αποδοτικότητα, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης χρήσης των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων και της διεύρυνσης της εξαγωγικής δραστηριότητάς τους. Αντιθέτως, η μελέτη αναφέρει ότι οι εισαγωγικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν υψηλότερους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης. Σε αυτό το σημείο, παράγοντας της αγοράς διευκρινίζει ότι «η διείσδυση των γενοσήμων σε όγκο παραμένει στην Ελλάδα σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα», επισημαίνοντας ότι «είναι περίεργο πως συνεχίζει να συμβαίνει αυτό, όταν έχουν εφαρμοστεί μέτρα για την ενίσχυσή τους και όταν έχουν γίνει τόσες πολλές δημόσιες συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κερδοφορία τόσο των εγχώριων όσο και των θυγατρικών εταιρειών που ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους έχει συμπιεστεί τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα των μέτρων clawback και rebate που καλούνται να πληρώσουν οι εταιρείες. Ετσι, κάθε φορά που παρατηρείται υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης, αυτό μεταφράζεται σε clawback για τις εταιρείες. Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συνεισφορά της φαρμακευτικής βιομηχανίας (rebate, clawback) για την κάλυψη της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης έφθασε το 2018 στο 36,3% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ αυτό το ποσοστό παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι θα διαμορφωθεί στο 38,3% το 2019 και στο 40% το 2020.