ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές προκαλούν εκθέσεις διεθνών οίκων

Πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές προκαλούν εκθέσεις διεθνών οίκων

Νέες αναταράξεις και πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές προκάλεσε το μπαράζ εκθέσεων από τους διεθνείς οίκους Deutsche Bank και Keefe, Bruyette & Woods (KBW), οι οποίοι προχώρησαν σε σημαντικές μειώσεις των τιμών-στόχων που δίνουν για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, καθώς και σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για την κερδοφορία, υπενθυμίζοντας έτσι στους επενδυτές τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, παρά την ανάκαμψη που σημείωσε στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Πιο αναλυτικά, η Deutsche Bank προχώρησε σε σημαντική υποβάθμιση των εκτιμήσεών της για την πορεία της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών, εξαιτίας της χαμηλότερης εκτίμησης για τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα (ΝΙΙ). Η μείωση των εκτιμήσεων για τα NII φθάνει σε μέσον όρο το 3,5% το 2019 και το 5% για το 2020, λόγω της επιβράδυνσης της αύξησης των δανείων και της χαμηλότερης συμβολής της μείωσης των NPEs στην κερδοφορία, ενώ ο αντίκτυπος στα έσοδα από προμήθειες είναι κατά 1%-1,5% χαμηλότερος σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της. Η γερμανική τράπεζα σημειώνει πως μέρος των παραπάνω αποκλίσεων αντισταθμίζεται από το χαμηλότερο κόστος, καθώς ορισμένες τράπεζες έχουν ήδη ανακοινώσει νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, όπως η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις εκτιμήσεις αφορά τις προβλέψεις, τονίζει, ενώ έχει αυξήσει το κόστος κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες, ώστε να συμπεριληφθεί ο αυξημένος αντίκτυπος από τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω των πωλήσεων, μετά την περιορισμένη οργανική μείωση που παρατηρήθηκε τα τελευταία δύο με τρία τρίμηνα.

Οπως τονίζει η Deutsche Bank, η επιβράδυνση των εσόδων, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες προβλέψεις, οδηγεί σε σημαντική μείωση των προβλέψεων του καθαρού κέρδους για τις ελληνικές τράπεζες. Παράλληλα επισημαίνει πως στις προβλέψεις της έχει αυξήσει το κόστος ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου 150 μονάδες βάσης και στο 14% σε μέσον όρο, για να ενσωματωθεί η αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, καθώς και τους ρυθμιστικούς κινδύνους, οι οποίοι θα μεταφραστούν σε υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης χονδρικής.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η γερμανική τράπεζα μειώνει τις τιμές-στόχους των ελληνικών τραπεζών, αλλά διατηρεί τις συστάσεις της. Συγκεκριμένα, για την Εθνική, η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στο 1,40 ευρώ από 2,70 ευρώ πριν, για την Alpha Bank στο 1,50 ευρώ από 2 ευρώ πριν, ενώ για την Πειραιώς διαμορφώνεται στο 0,70 ευρώ από 2,16 ευρώ πριν. Σημειώνεται πως η Deutsche Bank δεν καλύπτει τη μετοχή της Eurobank, καθώς είναι σύμβουλος της ελληνικής τράπεζας στο σχέδιο για τη δημιουργία SPV.

Ισχυρές είναι μειώσεις των τιμών-στόχων στις οποίες προχωράει και η Keefe, Bruyette & Woods (KBW) σε έκθεσή της για τις ελληνικές τράπεζες, η οποία υποβαθμίζει τη σύστασή της για το σύνολο του κλάδου σε underperform. Για την Εθνική «κόβει» την τιμή-στόχο στο 0,80 ευρώ από 2,80 ευρώ πριν, εκτίμηση η οποία είναι 32% χαμηλότερη από τη σημερινή τιμή της στο ταμπλό, για την Eurobank δίνει τιμή-στόχο το 0,70 ευρώ από 2,75 ευρώ πριν, επίπεδο 14% χαμηλότερο από την τρέχουσα τιμή της μετοχής της, και για τη μετοχή της Τράπεζα Πειραιώς δίνει τιμή-στόχο το 0,70 ευρώ από 2,75 ευρώ πριν, 14% χαμηλότερα επίσης από την τρέχουσα τιμή της στο ταμπλό.