ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξηµένη κατά 5,3% η συνολική επένδυση σε µισθούς στη Lidl Ελλάς από 01.03.2019

Αυξηµένη κατά 5,3% η συνολική επένδυση σε µισθούς στη Lidl Ελλάς από 01.03.2019

H Lidl Ελλάς διανύει πλέον 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην Ελλάδα. Ξεκινώντας µε 425 εργαζόμενους το 1999, έχει πλέον ξεπεράσει τους 5.500. Προσφέρει σιγουριά στις πληρωµές, ασφαλή εργασία, υψηλές, άνω του µέσου όρου της αγοράς, απολαβές και ελκυστικές επιπλέον παροχές που βελτιώνουν την επαγγελµατική καθημερινότητα των ανθρώπων της.

Όλα αυτά και πολλά περισσότερα, ακόµη και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είναι σηµαντικό ότι η Lidl Ελλάς, σε µια αντικειµενικά δύσκολη περίοδο, κατάφερε να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αναφοράς για την αγορά εργασίας και την απασχόληση στην Ελλάδα. Αναδιαµόρφωσε τα δεδοµένα, άλλαξε τις αντιλήψεις, έγινε πόλος έλξης κυρίως για κάθε νέο εργαζόµενο.

Και συνεχίζει εξίσου δυναµικά. Έτσι, από 1 Μαρτίου 2019 και προχωρώντας ένα βήµα παραπέρα, η Lidl Ελλάς θα εφαρµόσει µια νέα µισθολογική πολιτική µε στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των βασικών αρχών της όπως είναι η αξιοκρατία, η εµπιστοσύνη και η δικαιοσύνη αλλά και η ισότητα ευκαιριών για όλους. Για τον λόγο αυτό, ανέπτυξε, µε ισχύ από 1 Μαρτίου 2019, µια νέα µισθολογική δοµή, που θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των απολαβών και κατά συνέπεια την αυξηµένη επένδυση σε µισθούς κατά 5,3%.

ayxi-eni-kata-5-3-i-synoliki-ependysi-se-isthoys-sti-lidl-ellas-apo-01-03-20190

Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους της µέσα από ευκαιρίες επαγγελµατικής ανέλιξης και προσωπικής εξέλιξης, διατηρώντας τους πάντα στο επίκεντρο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2019, προγραµµατίζει νέες προσλήψεις, ενδυναµώνοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά λιανεµπορίου µε στόχο να παραµείνει ένας εργοδότης επιλογής, σταθερός και υπεύθυνος.

Υπολογίζεται ότι µέχρι το τέλος του 2019 θα απασχολεί 6.000 εργαζόµενους. Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού έχει ως προτεραιότητα την παρακίνηση, την ικανοποίηση και τη δέσµευση των ανθρώπων της Lidl.

Έτσι, για την ικανοποίηση τους, θα διοργανώσει µέσα στο 2019 πολλές δράσεις µε κόστος που ξεπερνάει τις 600.000€. Επίσης, θα συνεχίσει να προσφέρει δώρα στους εργαζοµένους που κλείνουν 10 χρόνια εργασίας στη Lidl Ελλάς καθώς και στους νέους γονείς. Συνολικά, εντός του 2019, θα επενδύσει σχεδόν 800.000€ για την ικανοποίηση και δέσµευση των εργαζοµένων της.

Έχοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο, επενδύει συνεχώς και στην εκπαίδευση και ανάπτυξή τους µε δράσεις, σεµινάρια και πολλά εργαλεία Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, όπως το σύστηµα LEON (Learning Online) στα καταστήµατα. Η συνολική επένδυση για την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη το 2019 ανέρχεται στα 1.300.000€.

Συγχρόνως, επενδύει στους νέους απόφοιτους πανεπιστηµίων και στους νέους επαγγελµατίες, µε προγράµµατα Trainee, αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν το µελλοντικό εργατικό δυναµικό της εταιρείας. Προσπαθεί, έτσι, να αναστρέψει το brain drain και  να «κρατήσει» τα νέα ταλέντα στην Ελλάδα. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι millennials (ηλικίας 18-37) την επέλεξαν πέρυσι ως έναν από τους δέκα πιο ελκυστικούς εργοδότες στην Ελλάδα, σύµφωνα µε έρευνα του kariera.gr σε συνεργασία µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Η Lidl Ελλάς έχει στόχο να παραµείνει εργοδότης επιλογής, τόσο για το νέο ταλέντο όσο και για το σύνολο των εργαζοµένων της. ∆ιατηρεί σταθερά ένα θετικό, σύγχρονο και ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον, παραµένοντας µία αναγνωρισµένα υπεύθυνη εταιρεία στην Ελλάδα.