ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεύθυνη τραπεζική για βιώσιμη ανάπτυξη ακολουθεί η Πειραιώς

Υπεύθυνη τραπεζική για βιώσιμη ανάπτυξη ακολουθεί η Πειραιώς

Οι αρχές υπεύθυνης τραπεζικής παρουσιάστηκαν χθες σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είναι μία εκ των 28 τραπεζών και η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια αυτή προσπάθεια.
Οι αρχές, που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, διαμορφώθηκαν το 2018 από 28 τράπεζες από όλο τον κόσμο, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από 17 τρισ. δολάρια σε στοιχεία ενεργητικού και είναι μέλη του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον.
Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς κεντρικός ομιλητής ήταν ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος στην τοποθέτησή του σημείωσε ότι «ο ρόλος του χρηματοοικονομικού τομέα μπορεί να είναι καταλυτικός στην προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης σε ισορροπία με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία» και προέτρεψε όλες τις τράπεζες να υιοθετήσουν τις αρχές της υπεύθυνης τραπεζικής. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου σημείωσε ότι «η Τράπεζα αντιλαμβάνεται ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την υιοθέτηση των αρχών, οι οποίες αποτυπώνουν την ευθύνη που αναλαμβάνει ο χρηματοπιστωτικός τομέας να ηγηθεί της προσπάθειας για μια βιώσιμη οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, επεσήμανε ότι «η συμμετοχή της τράπεζας στη διαδικασία για τη διαμόρφωση των αρχών υπεύθυνης τραπεζικής ήταν μια αυτονόητη επιλογή γιατί οι μεγάλοι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής προσφοράς και της υπεύθυνης τραπεζικής συμπεριφοράς είναι θεμελιώδη στοιχεία της στρατηγικής της, και συνάδουν τόσο με το επιχειρηματικό μοντέλο όσο και με τις αξίες της υπευθυνότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.

»Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις για επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες, μέσω εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους και σύγχρονων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

»Στόχος μας είναι η προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, η ενίσχυσή της ανταγωνιστικότητάς τους στη διεθνή αγορά και η συμμετοχή μας στην επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη που διαμόρφωσαν τα Ηνωμένα Εθνη».

Οι αρχές υπεύθυνης τραπεζικής έρχονται να προσεγγίσουν μια σειρά από σύγχρονες προκλήσεις, όπως:

• Η ευθυγράμμιση με τους στόχους της παγκόσμιας κοινότητας και η υιοθέτηση των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη από τον τραπεζικό κλάδο.

• Η διαχείριση των κινδύνων για τους ανθρώπους και το περιβάλλον που εκπορεύονται από τις δράσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των τραπεζών.

• Η υπεύθυνη συνεργασία με τους πελάτες, με στόχο την ενθάρρυνση πρακτικών που προάγουν την ευημερία για τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές γενιές.

• Η διαβούλευση και η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση των στόχων της παγκόσμιας κοινότητας.

• Η διακυβέρνηση σε πλαίσιο υπεύθυνης διαχείρισης των τραπεζικών εργασιών και η θέσπιση και δημοσιοποίηση στόχων σε τομείς μέγιστης θετικής ή και αρνητικής επιρροής.

• Η διαφάνεια, ο έλεγχος και η λογοδοσία σχετικά με τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της δραστηριότητας των τραπεζών.