ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ακτινογραφία της ελληνικής ναυτιλίας: Αύξηση πλοίων και ενίσχυση της απασχόλησης

Η ακτινογραφία της ελληνικής ναυτιλίας: Αύξηση πλοίων και ενίσχυση της απασχόλησης

Σε 28 ανέρχονται τα νέα πλοία που εγγράφηκαν στο ελληνικό νηολόγιο το 2018, αύξηση κατά 23%, σε σχέση με τις υποβληθείσες αιτήσεις το έτος 2017, ενώ το 10μηνο έτους 2018 (από Ιανουάριο μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο) το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρρευσε στη χώρας μας ανερχόταν σε 13.7 δις Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,19% του αντίστοιχου δεκαμήνου 2017.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ναυτιλίας προσθέτοντας ότι στην παρούσα φάση ο συνολικός αριθμός μεγάλων ποντοπόρων πλοίων που βρίσκονται στην ελληνική σημαία ανερχόταν το 2018 σε 594 συνολικής χωρητικότητας 40.283.568 κ.ο.χ. Συνολικά στα 1862 πλοία χωρητικότητας 42.718.032 κοχ. ανέρχεται η συνολική ελληνόκτητη δύναμη του στόλου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία συνεισφέρει περί τα 56 δις ευρώ έτος στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ ενώ παράλληλα παρέχει 615.000 άμεσες και 516.000 έμμεσες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων 190.000 στη χώρα μας.

Με συντονισμένες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης, των επιχειρηματιών της ναυτιλίας αλλά και της ναυτεργασίας και παρά το έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον και την μακροχρόνια ύφεση των ναυλαγορών καθώς και τις αυξανόμενες τάσεις προστατευτισμού εκ μέρους διαφόρων χωρών, τα μεγέθη της ναυτιλίας των Ελλήνων για το έτος 2018, καταδεικνύουν τη διατήρηση της ανταγωνιστικής της θέσης και την πρωτοκαθεδρία του Πειραιά ως παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου, κέντρου συγκέντρωσης ναυτιλιακών εταιρειών αλλά και σημαντικού αριθμού διαχειριζομένων πλοίων.

Η ελληνική σημαία χαρακτηρίζεται ως «ποιοτική σημαία», κατατασσόμενη στη Λευκή Λίστα του Paris MOU, με σημαντικά μικρότερο ηλικιακό προφίλ σε σχέση με το μέσο όρο ηλικίας του παγκόσμιου στόλου. Συγκροτείται από δυναμικό στόλο παραδοσιακών (κυρίως φορτηγά και δεξαμενόπλοια) αλλά και εξειδικευμένων πλοίων σύγχρονης τεχνολογίας (LNG, LPG) προσφέροντας ειδικά πλεονεκτήματα και ποιοτικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο διεθνή ναυτιλιακό στίβο.

Σημαντικό ρόλο στη διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του ναυτιλιακού κεφαλαίου, διαδραματίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες του Ν.27/1975, οι οποίες έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα και διαχειρίζονται πλοία ελληνικής ή ξένης σημαίας άνω των 500 κ.ο.χ., καθώς και οι ναυτικές εταιρείες του Ν. 959 / 1979, οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους πλοία ελληνικής σημαίας και διαχειρίζονται ελληνικής ή ξένης σημαίας πλοία.

Στο τέλος του 2018, ο συνολικός αριθμός των ενεργών ναυτιλιακών εταιρειών ήταν 1.401 εταιρείες έναντι 1.387 εταιρειών την 31-12-2017. Συγκρίνοντας τα στοιχεία του έτους 2018 σε σχέση με το έτος 2017 προκύπτει αύξηση του συνολικού αριθμού των εγκατεστημένων ναυτιλιακών εταιρειών του Ν. 27/75 σε ποσοστό 1%, ακολουθώντας την συνολική αυξητική πορεία των τελευταίων ετών σε όρους εγκατεστημένων στην χώρα μας διαχειριστριών εταιρειών. Από το σύνολο των 1401 εταιριών, 795 δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα της διαχείρισης πλοίων και 606 δραστηριοποιήθηκαν στα λοιπά ναυτιλιακά αντικείμενα (μεσιτεία ναυλώσεων, αγοραπωλησιών, ναυπηγήσεων κλπ).

Όσον αφορά τον αριθμό των διαχειριζομένων πλοίων από τις εγκατεστημένες ναυτιλιακές εταιρείες την 31-12-2018 ανέρχονταν σε 4.456 πλοία με χωρητικότητα 200,03 εκατ ο.χ. έναντι 4.353 πλοίων με χωρητικότητα 193,42 εκατ. ο.χ. την 31-12-2017. Συγκρίνοντας τα στοιχεία του έτους 2018 με τα αντίστοιχα του έτους 2017 διαπιστώνεται σημαντική αύξηση τόσο του αριθμού του διαχειριζομένου, από τις εγκατεστημένες εταιρείες, στόλου κατά 2,37% όσο και της χωρητικότητας αυτού κατά 3,42%. Το 2% των διαχειριστριών εταιρειών διαχειρίζεται περισσότερα από 50 πλοία, ενώ το 8% περισσότερα από 20 πλοία.

Το προσωπικό που απασχολήθηκε το έτος 2017 στις παραπάνω εταιρείες ανήλθε στα 17.061 άτομα εκ των οποίων 15.465 Έλληνες και 1.596 αλλοδαποί. Αντίστοιχα το έτος 2016 είχαν απασχοληθεί 16.467 άτομα, εκ των οποίων 14.901 Έλληνες και 1.566 αλλοδαποί. Από τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτει ότι κατά το έτος 2017 υπήρξε αύξηση στην απασχόληση περί τους 594 εργαζομένους (κατά 95% Έλληνες) σε σχέση με το έτος 2016 ήτοι ποσοστό 3,6%. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει την δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας η οποία συνεχίζει να παρέχει ποιοτικές θέσεις εργασίας υποστηρίζοντας την απασχόληση.
Σε ό,τι αφορά τις Ναυτικές Εταιρείες του Ν. 959/79 (κυρίως πλοία ενδομεταφορών) ο συνολικός αριθμός των ενεργών εταιρειών την 31-12-2018 ανερχόταν σε 3.665 εταιρείες έναντι 3.622 εταιρειών την 31-12-2017 (αύξηση κατά 1,19%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ