ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μία προσφορά για τα ναυπηγεία Ελευσίνας

Μία προσφορά για τα ναυπηγεία Ελευσίνας

Μία προσφορά από την κυπριακή εταιρεία Inter M Traders έλαβε η KPMG, που διενεργεί τον διαγωνισμό εξεύρεσης επενδυτή για τα ναυπηγεία Ελευσίνας, για λογαριασμό της πιστώτριας τράπεζας Alpha Bank σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομίας. Αν και μέχρι αργά χθες το βράδυ, οπότε έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής προσφορών, τόσο το υπουργείο όσο και η συμβουλευτική εταιρεία τηρούσαν σιγήν ιχθύος για την ταυτότητα του επενδυτή, αλλά και τη σύνθεση της προσφοράς του, η «Κ» είναι σε θέση να γνωρίζει ότι ο βασικός υποστηρικτής της Inter M Traderς είναι το αμερικανικών συμφερόντων επενδυτικό κεφάλαιο Blackhawk Capital Partners. Η εν λόγω υποψηφιότητα φέρεται να ταυτίζεται με αυτή που εκπροσωπήθηκε από τη Νομική Εταιρεία Μπρέγιαννου.

Περαιτέρω η προσφορά φέρεται να έχει αιρεσιμότητες, μεταξύ των οποίων η ολοκλήρωση ναυπηγικού προγράμματος για δύο τορπιλακάτους του Πολεμικού Ναυτικού, συντηρήσεις πλοίων του και εξασφαλίσεις σχετικά με το απασχολούμενο προσωπικό που θα αναλάβει ως νέος ιδιοκτήτης. Πηγές, που δεν στάθηκε δυνατό να διασταυρωθούν, φέρουν την αποτίμηση της εταιρείας με βάση την προσφορά του αμερικανικού ομίλου στα επίπεδα των 90 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά δανεισμό που δυνητικά θα αναλάβει ο υποψήφιος επενδυτής και επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη συντήρηση των ναυπηγείων Ελευσίνας. Δεν υποβλήθηκε προσφορά από την ONEX Shipyards –η οποία έχει εξαγοράσει τα ναυπηγεία Σύρου– καθώς κύκλοι της αναφέρουν στην «Κ» πως έχουν ενστάσεις σχετικά με τη διαδικασία που ακολούθησε η KPMG, τις οποίες και έχουν γνωστοποιήσει σε όλους τους εμπλεκομένους. Οι ίδιες πηγές της ONEX Shipyards αναφέρουν πως εξακολουθεί να υφίσταται αμείωτο το επενδυτικό ενδιαφέρον της για τα ναυπηγεία Ελευσίνας, όπως εγγράφως έχει κατατεθεί και στην κυβέρνηση με την οποία συνεχίζουν να βρίσκονται σε συζητήσεις. Εφόσον ο διαγωνισμός αυτός δεν κριθεί άγονος, οι πιστωτές και η ιδιοκτησία των ναυπηγείων (Ν. Ταβουλάρης) θα εισέλθουν σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να συμφωνήσουν για το επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης του ομίλου. Το μοντέλο εξυγίανσης που προωθείται, από τη βασική πιστώτρια τράπεζα Alpha Bank και δευτερευόντως από το ελληνικό Δημόσιο, βασίζεται στις προβλέψεις του πτωχευτικού δικαίου (άρθρο 106 β και δ), δηλαδή στη συμφωνία μεταξύ του σημερινού μετόχου των πιστωτών και του επενδυτή.

Οι συνολικές υποχρεώσεις των ναυπηγείων Ελευσίνας στο τέλος του 2016, οπότε και ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός, ανερχόταν στα 255 εκατ. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη 128 εκατ. για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος εξαγοράς του ενεργητικού, το υπόλοιπο του οποίου στις 31 Δεκεμβρίου του 2016 ήταν 46,549 εκατ. πλέον τόκων υπερημερίας 17,81 εκατ. και τραπεζικών δανείων και εγγυήσεων, το υπόλοιπο των οποίων είναι 23,926 εκατ. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας σε προμηθευτές, φορολογική αρχή, ασφαλιστικούς οργανισμούς και αμοιβές προσωπικού ανέρχονταν σε 77 εκατ. Τα δεδομένα αυτά δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά κατά τις επόμενες χρήσεις, αναφέρουν στην «Κ» πηγές με γνώση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου.

Την ίδια ώρα, στον Σκαραμαγκά, όπου το Δημόσιο μαζί με την Τράπεζα Πειραιώς έχει τοποθετήσει ειδικό διαχειριστή, επισπεύδονται οι εξελίξεις. Ηδη έχουν πωληθεί δύο πλωτές δεξαμενές και δύο ρυμουλκά του εμπορικού/πολιτικού τμήματος των ναυπηγείων, τα οποία βγήκαν σε διαγωνισμό κατά το τρίτο τρίμηνο και την προηγούμενη εβδομάδα ο διαχειριστής προχώρησε στην προκήρυξη 14 διαγωνισμών για την εκποίηση αντίστοιχων επιμέρους ακινήτων του εμπορικού/ πολιτικού τμήματος. Οι δεσμευτικές προσφορές γι’ αυτά θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου.