ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα σχήματα Glencore – CIEP, Vitol – Sonatrach διεκδικούν τα ΕΛΠΕ

Τα σχήματα Glencore – CIEP, Vitol – Sonatrach διεκδικούν τα ΕΛΠΕ

Δύο ενισχυμένα επενδυτικά σχήματα θα διεκδικήσουν τελικά το 50,1% των ΕΛΠΕ στην τελική κούρσα του διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χθες, το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε τη σύσταση συμπράξεων από τους προεπιλεγέντες επενδυτές, Glencore Energy και Vitol.

Συγκεκριμένα, ενέκρινε τη σύμπραξη της Glencore Energy με την εταιρεία CIEP Participations S.a r.l. SICAR του ομίλου Carlyle και τη σύμπραξη της εταιρείας Vitol Holding BV με την εταιρεία Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures («Sonatrach»).

Η Sonatrach είναι η κρατική εταιρεία εξόρυξης, μεταφοράς και εμπορίας υδρογονανθράκων με μοναδικό μέτοχο (κατά ποσοστό 100%) τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας και αποτελεί τον βασικό προμηθευτή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της ΔΕΠΑ. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1963 με σκοπό την εκμετάλλευση των πόρων υδρογονανθράκων της χώρας. Οι δραστηριότητές της καλύπτουν όλες τις πτυχές της αλυσίδας της βιομηχανίας πετρελαίου και αερίου: Upstram (E&P), Midstream (Μεταφορές) και Downstream (Μάρκετινγκ, Διύλιση και Petchems). Η εταιρεία CIEP Participations S.a r.l. SICAR ελέγχεται από την The Carlyle Group LP η οποία είναι εισηγμένη στον Nasdaq και αποτελεί επενδυτική εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας, με πάνω από 212 δισ. δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία μέσα από 339 επενδυτικά οχήματα. Ιδρύθηκε το 1987 στην Ουάσιγκτον. Η CIEP Participations S.a r.l. SICAR εποπτεύεται από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF – χρηματοοικονομική εποπτική αρχή) του Λουξεμβούργου. Η CIEP αναζητεί επενδυτικές ευκαιρίες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εκτός της Βόρειας Αμερικής, κυρίως στην Ευρώπη, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική και στην Ασία. Ξεκίνησε το 2013 με κεφάλαια 2,5 δισ. δολάρια.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή και νέων επενδυτών στη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 50,1% των ΕΛΠΕ αποτέλεσε ζητούμενο των πωλητών (ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ), γι’ αυτό και η δυνατότητα εισόδου τρίτων σε σύμπραξη με τους επενδυτές που θα προεπιλεγούν για τη φάση των δεσμευτικών προσφορών είχε προβλεφθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στόχος μέσω αυτής της δυνατότητας ήταν η δημιουργία προϋποθέσεων για την προσέλκυση ενός πιο ανταγωνιστικού τιμήματος, κάτι που φαίνεται να επιτυγχάνεται μετά την επισημοποίηση του ενδιαφέροντος της αμερικανικής CIEP και της αλγερινής Sonatrach. H συμμετοχή των δύο νέων εταιρειών, ωστόσο, έχει και μια αρνητική διάσταση που συνδέεται με το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας. Πρόθεση του ΤΑΙΠΕΔ είναι σύμφωνα με πληροφορίες να δώσει μία ακόμη σιωπηρή παράταση στην προθεσμία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών και να μεταθέσει την ημερομηνία κατάθεσης από τις 31 Ιανουαρίου στις αρχές Μαρτίου. Αυτό γιατί οι νέοι «μνηστήρες» έχουν ζητήσει να προχωρήσουν και οι ίδιοι σε οικονομικοτεχικό έλεγχο των ΕΛΠΕ προκειμένου να συνδιαμορφώσουν με τους εταίρους τους την οικονομική προφορά που θα καταθέσουν. Εκτιμάται επίσης ώς πολύ πιθανό το ενδεχόμενο οι νέοι επενδυτές να ζητήσαν από κοινού με τους εταίρους τους επαναδιαπραγμάτευση των κειμένων που συνοδεύουν την πώληση του 50,1% των ΕΛΠΕ. Η ικανοποίηση των αιτημάτων των νέων επενδυτών απαιτεί χρονικό περιθώριο τουλάχιστον ενός μήνα, γι’ αυτό και το ΤΑΙΠΕΔ είναι έτοιμο να αποδεχθεί σιωπηρή παράταση της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.