ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι θεσμοί θέτουν ζήτημα κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ στην αγορά

Οι θεσμοί θέτουν ζήτημα κατάχρησης της δεσπόζουσας  θέσης της ΔΕΗ στην αγορά

Θέμα κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού έθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεσμοί στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων.

Ολο αυτό προμηνύει αρνητικές εξελίξεις για τη ΔΕΗ, το εύρος των οποίων μπορεί να ξεκινάει από μια επαναδιαπραγμάτευση των ΝΟΜΕ στη βάση της υποχρέωσης για διάθεση ακόμη μεγαλύτερων ποσοτήτων φθηνής ενέργειας στους ανταγωνιστές της, για να μπορούν να την ανταγωνιστούν με ευνοϊκότερους όρους, μέχρι την επιβολή νέων μέτρων, όπως για παράδειγμα την υποχρέωση πώλησης και υδροηλεκτρικών μονάδων.

Την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης στη λιανική αγορά οι θεσμοί φαίνεται να τη συνδέουν κυρίως με την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ, η οποία δεν αντανακλά πλήρως τα διάφορα κόστη του ρεύματος, καθώς και την έκπτωση 15% για την εμπρόθεσμη πληρωμή του λογαριασμού. Σε αυτούς τους παράγοντες οι θεσμοί αποδίδουν τον αργό ρυθμό ανοίγματος της λιανικής αγοράς και τις αποκλίσεις των μεριδίων της ΔΕΗ από τους δεσμευτικούς στόχους.

Τα επίσημα στοιχεία μάλιστα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας δείχνουν ότι τον Δεκέμβριο του 2018 το μερίδιο της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 1,5 μονάδα και από 78,63% τον Νοέμβριο ανήλθε στο 80,29%. Οι θεσμοί στην παρούσα φάση και για το θέμα των τιμολογίων εμφανίζονται ως σύμμαχος της ΔΕΗ απέναντι στο αίτημα που έχει θέσει προς το υπουργείο Ενέργειας για μετακύλιση μέρους του αυξημένου κόστους είτε καθιερώνοντας ρήτρα οριακής τιμής συστήματος είτε ρήτρα CO2 σε συνδυασμό και με τον περιορισμό της έκπτωσης έγκαιρης πληρωμής του λογαριασμού από το 15% σήμερα στο 10%.

Αντιθέτως, το θέμα της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στη χονδρική αγορά αποτελεί πλήγμα για την Επιχείρηση, η οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων θα διευρύνει την οικονομική αιμορραγία από τα ΝΟΜΕ σε μια συγκυρία που η ρευστότητα της επιχείρησης βρίσκεται στο «κόκκινο».

Δεν αποκλείεται μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, η νέα αυτή παρέμβαση των θεσμών να προεξοφλεί και την αποτυχία του εγχειρήματος αποεπένδυσης στον λιγνίτη και να ανοίγει πριν καλά καλά αυτό κλείσει, θέμα αποεπένδυσης στα νερά.