ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα συμφωνία Eurobank – ΕταΕ ύψους 10 εκατ. ευρώ για μικροπιστώσεις

Νέα συμφωνία Eurobank –  ΕταΕ ύψους 10 εκατ. ευρώ για μικροπιστώσεις

Την επέκταση συμφωνίας για τη χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), υπέγραψαν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕταΕ) και η Eurobank.

Με τη νέα συμφωνία, συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, το ΕταΕ θα παρέχει εγγυήσεις προς την Eurobank προσφέροντάς της τη δυνατότητα να διαθέσει μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ με ευνοϊκούς όρους, για την κάλυψη δαπανών κεφαλαίου κίνησης και απόκτησης παγίων στοιχείων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αυτοαπασχολουμένους, με δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση αλλά και στην αγορά εργασίας. Η Eurobank ξεκινά άμεσα την υλοποίηση της νέας συμφωνίας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της τράπεζας. Στόχος είναι οι χρηματοδοτούμενοι είτε να αναπτύξουν την επιχείρησή τους δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας ή να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση δημιουργώντας τη δική τους θέση εργασίας. Πέραν της χρηματοδότησης, μέσω του προγράμματος παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως εστιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης σε όσους ενταχθούν.

Ο θεσμός της μικρο-πίστωσης (micro-financing), ειδικά σε μια συγκυρία όπως η σημερινή στην Ελλάδα με την ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για πολλούς αυτοαπασχολούμενους και να προσφέρει ανάσα σε πολλές μικρές επιχειρήσεις. Η νέα συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Eurobank για τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, ενώ ενισχύει τη διαρκή προσπάθεια της τράπεζας να συμβάλλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο που ενισχύει τη χρηματοδοτική της εμβέλεια. Η Eurobank αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια μια συγκροτημένη στρατηγική διεθνών συνεργασιών, συμπράττοντας με κορυφαίους διεθνείς φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η EBRD, το Eυρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Παγκόσμια Τράπεζα, για να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους.

Tο πρόγραμμα εγγυήσεων EaSI χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., η οποία στηρίζει τη μικροχρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με συνολικό κονδύλι ύψους 193 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Στόχος είναι η αύξηση της πρόσβασης στη μικροχρηματοδότηση, δηλαδή τα δάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ, ιδίως για τα ευάλωτα πρόσωπα και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, για πρώτη φορά, η Ε.Ε. στηρίζει τις κοινωνικές επιχειρήσεις με επενδύσεις ύψους έως και 500.000 ευρώ.