ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πειραιώς: Στόχος η μείωση των NPEs στα 13,3 δισ.

Πειραιώς: Στόχος η μείωση των NPEs στα 13,3 δισ.

Μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) κατά 1,1 δισ. ευρώ ανά τρίμηνο από το 2019 έως και το 2021 προβλέπει το πλάνο της Τράπεζας Πειραιώς που έχει συμφωνηθεί με τον SSM για την προσεχή τριετία.

Στόχος είναι η μείωση των NPEs στα 13,3 δισ. ευρώ έως και το 2021 από 26 δισ. ευρώ, που εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε το ύψος των NPEs στα τέλη του 2018 και, σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο της τράπεζας, ο στόχος θεωρείται απολύτως εφικτός στον βαθμό που σταδιακά θα ωριμάσουν οι αναδιαρθρώσεις δανείων που υλοποιήθηκαν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Πρόκειται κυρίως για επιχειρηματικά δάνεια μικρών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ άλλα 8 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται να αναδιαρθρωθούν εντός της τριετίας, οδηγώντας στη μείωση των κόκκινων δανείων κατά 19,8 δισ. ευρώ.

Η επίτευξη των στόχων έως και το 2021 προϋποθέτει τη σταθεροποίηση της οικονομίας, έτσι ώστε, εκτός από τα παλαιά κόκκινα δάνεια, να περιορίζονται και οι εισροές νέων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τα νέα κόκκινα δάνεια περιορίστηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2018 στα 500 εκατ. ευρώ από 1,1 δισ. ευρώ στα τέλη του 2016, ενώ συνολικά τα νέα δάνεια που θα «κοκκινίσουν» την προσεχή τριετία εκτιμώνται στα 5,7 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στον στόχο για μείωση των NPEs στα 13,3 δισ. ευρώ.

Για το 2019 η Τράπεζα Πειραιώς δρομολογεί την πώληση δύο πακέτων χαρτοφυλακίων που φέρουν την επωνυμία Nemo και Iris. Το χαρτοφυλάκιο Nemo, συνολικής αξίας 800 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει ναυτιλιακά δάνεια, και ήδη η τράπεζα βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης των μη δεσμευτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί από ικανοποιητικό αριθμό επενδυτών, με στόχο να προκριθούν τρεις υποψήφιοι που θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές εντός του Φεβρουαρίου.

Στην περίπτωση του χαρτοφυλακίου Iris, στο οποίο περιλαμβάνονται δάνεια με εξασφαλίσεις αλλά και χωρίς εξασφαλίσεις συνολικής ακαθάριστης αξίας 900 εκατ. ευρώ, η διαδικασία για την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών αναμένεται να ανοίξει εντός του Φεβρουαρίου, με στόχο την ολοκλήρωση της πώλησης και των δύο πακέτων το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η διοίκηση της τράπεζας δρομολογεί επίσης την τιτλοποίηση ενός χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που τοποθετείται στα τέλη του 2019.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, με την πώληση της θυγατρικής της στη Βουλγαρία, που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου, ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς αποδεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνήσει με την Ε.E., ολοκληρώνοντας την αποχώρηση από μια σειρά δραστηριότητες.

Συνολικά οι πωλήσεις θυγατρικών ή άλλων στοιχείων ενεργητικού που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018 μειώνουν τον κίνδυνο του σταθμισμένου ενεργητικού (risk weight assets) του ομίλου κατά 3,6 δισ. ευρώ και πιστοποιούν την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης και την έξοδο της τράπεζας από το καθεστώς επιτήρησης της DG Comp.

Μεταξύ των εταιρειών από τις οποίες ο όμιλος αποεπένδυσε κατά το 2018 ήταν οι θυγατρικές στη Σερβία, στη Ρουμανία και στην Αλβανία και η συμμετοχή στην Avis, ενώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ολοκληρώθηκε η πώληση δύο χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων, του Amoeba και του Arctos.