ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπέρ και των δύο σχεδίων για τα κόκκινα δάνεια οι τραπεζίτες

Υπέρ και των δύο σχεδίων για τα κόκκινα δάνεια οι τραπεζίτες

Υπέρ της δυνατότητας να υπάρξουν πολλαπλές επιλογές για τη μείωση των κόκκινων δανείων τάχθηκαν χθες οι Ελληνες τραπεζίτες, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών στη Φρανκφούρτη με θέμα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPEs). Τη δυνατότητα αυτή υποστήριξε και ο διοικητής της ΤτΕ κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος αφού παρουσίασε στην ομιλία του την πρόταση της κεντρικής τράπεζας, σημείωσε ότι «εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να υιοθετήσει το πρόγραμμα εγγύησης στοιχείων ενεργητικού, που προτείνεται από το ΤΧΣ, η ΤτΕ θα το υποστηρίξει».

Ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε «υψίστης σημασίας», προκειμένου να αυξηθούν η προσφορά δανείων και η μείωση των επιτοκίων δανεισμού, «την ανάληψη επιπλέον ενεργειών από την πλευρά τόσο των Αρχών, ώστε να στηριχθεί ο τραπεζικός τομέας και να δοθεί μια αποφασιστική και συστηματική λύση στο πρόβλημα των NPEs». Κάλεσε δε τις «ελληνικές αρχές να καταλήξουν σύντομα σε μια ενιαία, συντονισμένη και συστημική αντιμετώπιση του προβλήματος, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες των ίδιων των τραπεζών», οι οποίες όπως είπε «δεν αρκούν ώστε να επιτευχθεί σύντομα σύγκλιση του δείκτη των NPEs προς τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσον όρο, που είναι ήδη κάτω του 4%». Το ιδεώδες, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Στουρνάρας, «θα ήταν να αξιολογηθούν και τα δύο προγράμματα και να παρουσιαστούν στις τράπεζες και τυχόν άλλες επιλογές, αρκεί να είναι συμβατές με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και τις εποπτικές κατευθυντήριες γραμμές».

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του προέδρου της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, κ. Νικόλαου Καραμούζη, ο οποίος ανοίγοντας τη συζήτηση, χαρακτήρισε «τα πλάνα της ΤτΕ και του υπουργείου Οικονομικών για δημιουργία σχημάτων σημαντικής επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων καλοδεχούμενα». Ο κ. Καραμούζης, αφού αναφέρθηκε στις θετικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο τραπεζικό σύστημα, όπως η επιστροφή των καταθέσεων, η απεξάρτηση από το Ευρωσύστημα, η ολοκλήρωση των σχεδίων αναδιάρθρωσης από την πλευρά των τραπεζών και η διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, έθεσε ως προτεραιότητα «την ανάγκη να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και οι πρωτοβουλίες επιτάχυνσης των ρυθμών ανάπτυξης της χώρας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, αναφέρθηκε στις εμπροσθoβαρείς πρωτοβουλίες του ομίλου μέσα από τη συγχώνευση με τη Grivalia και τις δύο τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων, ύψους 2 και 7 δισ. ευρώ αντιστοίχως, που θα οδηγήσουν σε μείωση των ΝΡΕs κάτω του 15% έως το τέλος του έτους και σε μονοψήφιο ποσοστό μέσα σε τρία χρόνια. Το σχέδιο όπως επεσήμανε «είναι απολύτως συμβατό με τα πλάνα που εξετάζουν το υπουργείο Οικονομικών και η ΤτΕ, που εφόσον προχωρήσουν, θα διευκολύνουν περαιτέρω τη συνολικότερη διαχείριση του προβλήματος, αυξάνοντας τη δυνητική δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας».

Από την πλευρά η Alpha Bank, o διευθύνων σύμβουλός της κ. Βασίλειος Ψάλτης σημείωσε ότι η τράπεζα παραμένει απολύτως προσηλωμένη στον σχεδιασμό της για τη μείωση των NPEs και συμφώνησε ότι «οι διαρθρωτικές λύσεις που εξετάζονται μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών και να μας οδηγήσουν με ταχύτερο ρυθμό στα επιθυμητά αποτελέσματα». Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της PwC Ελλάδας κ. Μάριος Ψάλτης, που υπήρξε συντονιστής του πάνελ συζήτησης των τραπεζικών στελεχών συμπλήρωσε από την πλευρά του ότι «οι υφιστάμενοι μηχανισμοί σε συνδυασμό με το αναπροσαρμοσμένο νομικό πλαίσιο και με δεδομένη τη δέσμευση των τραπεζών για ενεργή επίλυση, μπορούν να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα».

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της πρότασης της ΤτΕ, όπως αυτά παρουσιάστηκαν από τον κ. Στουρνάρα, οδηγούν σε:

• Μείωση των NPEs κατά 47%.

• Μείωση του δείκτη κάλυψης από προβλέψεις σε 41% από 49%.

• Διψήφιους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας για όλες τις συστημικές τράπεζες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι θετικές επιδράσεις από την ανακατανομή του προσωπικού, την ενίσχυση των εσόδων προ φόρων και την πιθανή προσαρμογή των συντελεστών στάθμισης κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού με βάση τα νέα δεδομένα αναληφθέντων κινδύνων όπως θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

• Μείωση του ποσοστού του αναβαλλόμενου φόρου στα εποπτικά κεφάλαια από 57% σε 30%.

• Βελτίωση της διαχείρισης των NPEs, καθώς οι Εταιρείες Ειδικού Σκοπού θα αναλαμβάνουν και θα διαχειρίζονται κυρίως καταγγελμένες απαιτήσεις.