ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παραμένει Ελλάδα προς το παρόν η έδρα της «Τιτάν»

Παραμένει Ελλάδα προς το παρόν η έδρα της «Τιτάν»

Αναστέλλεται επί του παρόντος το σχέδιο του ομίλου «Τιτάν» για τη μεταφορά της έδρας του στο εξωτερικό, μετά την απρόσμενη εξέλιξη της ανεπιτυχούς δημόσιας πρότασης ανταλλαγής των μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων «Τιτάν», έναντι νέων μετοχών της Τitan Cement International (TCI).

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το πλάνο προέβλεπε τη μετατροπή της τελευταίας στη νέα μητρική του ομίλου, κατ’ αρχάς μέσω της εν λόγω ανταλλαγής μετοχών με τη σημερινή μητρική Α.Ε. Τσιμέντων «Τιτάν» και στη συνέχεια μέσω της εισαγωγής των μετοχών της TCI στο χρηματιστήριο των Βρυξελλών και την παράλληλη διαπραγμάτευση και στα χρηματιστήρια του Παρισιού και των Αθηνών. Η παράλληλη διαπραγμάτευση σε τρία διαφορετικά χρηματιστήρια αποσκοπούσε στο να ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου «Τιτάν», που έχει παρουσία σε 14 χώρες, ενώ αντλεί το 90% του ετήσιου κύκλου εργασιών του από τις αγορές του εξωτερικού.

Το πρώτο σκέλος της αναδιοργάνωσης αυτής προέβλεπε τη δημόσια πρόταση ανταλλαγής των μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων «Τιτάν», με νέες μετοχές της Titan Cement International. Υπενθυμίζεται ότι το δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα ανά κοινή και προνομιούχο μετοχή της «Τιτάν» διαμορφώθηκε τελικώς σε 21,05 και 17,65 ευρώ αντίστοιχα. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, εντέλει δεν εξασφαλίστηκε το απαιτούμενο ποσοστό του 90% στην περίπτωση των κοινών μετοχών. Συγκεκριμένα, οι υφιστάμενοι μέτοχοι προσέφεραν περίπου το 87% των κοινών ονομαστικών μετοχών της «Τιτάν» ή 66.974.317 μετοχές. Στις προνομιούχες μετοχές συγκεντρώθηκε το 92% αυτών ή 6.953.047 μετοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξήγηση που φαίνεται να δίνεται σε πρώτη φάση είναι πως αρκετά funds και μέτοχοι μειοψηφίας προτίμησαν να περιμένουν τη διαδικασία της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, που θα ακολουθούσε μόλις ολοκληρωνόταν με επιτυχία η προαιρετική δημόσια πρόταση. Βάσει αυτής, το τίμημα για τις κοινές μετοχές ήταν 21,05, υψηλότερο σε σχέση με τα 20,65 ευρώ που ήταν το κλείσιμο της μετοχής κατά τη συνεδρίαση της προηγούμενης Παρασκευής 25 Ιανουαρίου, καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση της πρότασης. Εν ολίγοις, οι μέτοχοι που δεν είχαν συναινέσει μέχρι τότε στην ανταλλαγή των μετοχών τους είχαν κίνητρο να τις κρατήσουν, ώστε να εισπράξουν ακόμα υψηλότερο τίμημα. Δεν ίσχυε το ίδιο και για τις προνομιούχες, όπου το τίμημα της υποχρεωτικής εξαγοράς ήταν 17,65 ευρώ, χαμηλότερο από το κλείσιμο της Παρασκευής στα 18,55 ευρώ. Πάντως, ανεξάρτητα από την τροπή που έλαβε τελικά η προαιρετική δημόσια πρόταση, η σχετική εξέλιξη δεν είναι απαραίτητα αρνητική για τον όμιλο, καθώς η διεθνής οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί, και αντικατοπτρίζεται και στις κεφαλαιαγορές, ενδεχομένως να μη συνιστούσαν και την πλέον ευνοϊκή συγκυρία για την εισαγωγή των μετοχών του ομίλου στο Euronext των Βρυξελλών.

Αυτό που είναι σαφές και επιβεβαιώνεται και από πηγές εντός του ομίλου «Τιτάν» είναι ότι δεν διαφοροποιείται η στρατηγική διεθνοποίησης της εταιρείας, καθώς στόχος παραμένει η απόκτηση πρόσβασης σε μια ευρύτερη βάση επενδυτών και, μέσω αυτών, η διεύρυνση των πηγών άντλησης κεφαλαίων του ομίλου, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού. Ετσι, η χρηματοδότηση του ομίλου, στοιχείο καθοριστικό για τη μελλοντική ανάπτυξη, θα γίνεται πλέον με όρους ανάλογους εκείνων που εξασφαλίζουν οι ανταγωνιστές.