ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε καθεστώς προστασίας έναντι πιστωτών ο «ΘΕΣγάλα»

Σε καθεστώς προστασίας έναντι πιστωτών ο «ΘΕΣγάλα»

Σε καθεστώς προσωρινής προστασίας από τους πιστωτές του, τουλάχιστον έως τις 22 Μαρτίου 2019, βρίσκεται από την Παρασκευή ο συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα. Με την απόφαση να καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα, στο άρθρο δηλαδή στο οποίο προβλέπεται η λήψη προληπτικών μέτρων έναντι των πιστωτών, ο συνεταιρισμός αφενός θωρακίζεται έναντι διαταγών πληρωμής, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν έτοιμες να εκδοθούν από προμηθευτές του και αφετέρου κέρδισε χρόνο προκειμένου να εξευρεθεί ο επενδυτής ο οποίος θα εισφέρει «ζεστό» χρήμα και θα βγάλει τον ΘΕΣγάλα από το οικονομικό αδιέξοδο.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης και των διαπραγματεύσεων που έχουν προηγηθεί τόσο με τις τράπεζες όσο και με εν δυνάμει επενδυτές υποστηρίζουν ότι ο μόνος δρόμος σωτηρίας για τον συνεταιρισμό δεν είναι άλλος από το να εξευρεθεί επενδυτής ο οποίος θα αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στον συνεταιρισμό.

Αναδιάρθρωση των οφειλών, χωρίς να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, φαίνεται μάλλον ότι δεν αποτελεί αποδεκτή λύση από τις πιστώτριες τράπεζες. Μέσω της εισόδου επενδυτή υπάρχει επίσης η προσδοκία ότι όχι μόνο θα διασωθεί ο συνεταιρισμός –χάνοντας ωστόσο τον συνεταιριστικό του χαρακτήρα– αλλά και ότι θα έχει ανάπτυξη, κυρίως, μέσω της υλοποίησης σχεδίου εξαγωγών των προϊόντων του.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ΘΕΣγάλα για τη χρήση 2014/2015 (σ.σ. τελευταία χρήση κατά την οποία έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του ισολογισμό ο συνεταιρισμός) ανέρχονταν σε 5,95 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων βραχυπρόθεσμες ήταν τα 4,9 εκατ. ευρώ. Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες υπερβαίνουν τα 8 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές υπολογίζονται σε πάνω από 10 εκατ. ευρώ. Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός είναι περίπου 4 εκατ. ευρώ.

Η χρήση 2017/2018 έκλεισε με ζημίες που υπερέβαιναν τις 150.000 ευρώ, ποσό σαφώς περιορισμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, από τη χρήση 2015/2016 ξεκίνησαν οι ζημιογόνες χρήσεις με συνέπεια πλέον οι συσσωρευμένες ζημίες του συνεταιρισμού να ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ. Την οικονομική χρήση 1η Ιουλίου 2012 – 30 Ιουνίου 2013 ο κύκλος εργασιών του «ΘΕΣγάλα» ήταν 23,04 εκατ. ευρώ και η χρήση κερδοφόρα, με τα καθαρά κέρδη να φθάνουν τις 773.607 ευρώ. Στην επόμενη χρήση ο τζίρος αυξήθηκε περαιτέρω, φθάνοντας στα 24,73 εκατ. ευρώ και το καθαρό αποτέλεσμα ήταν 439.212 ευρώ. Στη χρήση από 1ης Ιουλίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2015 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 23,14 εκατ. ευρώ, όμως τα κέρδη προ φόρων ήταν πλέον 37.332 ευρώ. Οι επόμενες χρήσεις ήταν ζημιογόνες, με την τελευταία, αυτή του 2017/2018, να κλείνει, σύμφωνα με πληροφορίες, με ζημίες περίπου 150.000 ευρώ, τη χρήση 2016/2017 με ζημίες 500.000 ευρώ και εκείνη 2015/2016 με ζημίες 1,7 εκατ. ευρώ.

Σε ανακοίνωση, πάντως, που εξέδωσε χθες ο συνεταιρισμός επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα. «Η αίτηση για υπαγωγή σε αυτόν τον νόμο, είναι μία προνοητική κίνηση και όχι μία αναγκαστική συνθήκη. Είναι κοινή και συνειδητή επιλογή όλων των μελών του συνεταιρισμού, η οποία συνυπογράφηκε και από τις τράπεζες, όταν και εκείνες διαπίστωσαν ότι η ανάκαμψή μας συντελείται ήδη το τελευταίο οκτάμηνο με σταθερό βηματισμό και θα ολοκληρωθεί σε σύντομο διάστημα με την υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.