ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξι μνηστήρες για την τιτλοποίηση δανείων 2 δισ. ευρώ της Eurobank

Εξι μνηστήρες για την τιτλοποίηση δανείων 2 δισ. ευρώ της Eurobank

Εξι μεγάλες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υπέβαλαν μη δεσμευτικές προσφορές για την τιτλοποίηση του πακέτου στεγαστικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ που πραγματοποιεί η Eurobank.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στάδιο των μη δεσμευτικών προσφορών συμμετείχαν ο νορβηγικός όμιλος B2Holding σε συνεργασία με τη Waterfall Asset Management, ο ιταλικός όμιλος Cerved, η Centerbridge, το Elliott Management Group, η Fortress και η Pimco. Επόμενο βήμα είναι το άνοιγμα των data rooms προκειμένου το χαρτοφυλάκιο Pillar, όπως έχει ονομαστεί το πακέτο των 2 δισ. ευρώ, να αξιολογηθεί από τους υποψήφιους επενδυτές και οι δεσμευτικές προσφορές να υποβληθούν περί τα τέλη Μαρτίου.

Η τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ που πραγματοποιεί η Eurobank αποτελεί την πρώτη προσπάθεια τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων που επιχειρεί ελληνική τράπεζα μετά την κρίση. Η επιτυχία της αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για την αγορά των τιτλοποιήσεων που παραμένει κλειστή για τις ελληνικές τράπεζες τα τελευταία χρόνια. Στόχος της διοίκησης της Eurobank είναι η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2019, ενώ με παράλληλες διαδικασίες θα ξεκινήσει η μεγάλη τιτλοποίηση των 7 δισ. ευρώ που έχει ανακοινώσει η Eurobank στο πλαίσιο της συγχώνευσης με την Grivalia.

Το σχέδιο αποσκοπεί σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα 6 δισ. ευρώ το 2019, μειώνοντας τον αντίστοιχο δείκτη στο 15%, ενώ συνολικά το σχέδιο του ομίλου προβλέπει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα 3 δισ. ευρώ στα τέλη του 2021. Μέσα από το σχέδιο αυτό η Eurobank θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα μειώσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό και συγκεκριμένα στο 7% το 2021.

Η ονομαστική αξία του χαρτοφυλακίου Pillar ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ και η συνολική απαίτηση φθάνει στα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ η καθαρή λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου μετά την αφαίρεση των προβλέψεων που έχει πραγματοποιήσει η Eurobank ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται 44.000 καταγγελμένα στεγαστικά δάνεια, το σύνολο των οποίων είναι σε καθυστέρηση. Ο μέσος χρόνος καθυστέρησης είναι 7 χρόνια, ενώ η μέση αξία του κάθε στεγαστικού δανείου είναι 80.000 ευρώ. Με βάση την ενημέρωση που δόθηκε στους επενδυτές το χαρτοφυλάκιο διαθέτει εξασφαλίσεις επί 36.000 ακινήτων, η εμπορική αξία των οποίων εκτιμάται στα 2,9 δισ. ευρώ.

Στο όχημα SPV

Η τιτλοποίηση προβλέπει τη μεταφορά του συνόλου των δανείων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο σε όχημα ειδικού σκοπού (SPV) και την έκδοση στη συνέχεια τριών τύπων ομολόγων –υψηλής διαβάθμισης (senior note), μεσαίας διαβάθμισης (mezzanine note) και χαμηλής διαβάθμισης (junior note)– ανάλογα με την ανακτησιμότητα που εκτιμάται ότι θα έχουν τα δάνεια που περιλαμβάνονται σε κάθε τίτλο. Η αξία του ομολόγου υψηλής διαβάθμισης, δηλαδή αυτού που θεωρείται ότι έχει υψηλότερες πιθανότητες ανακτησιμότητας, είναι 1 δισ. ευρώ. Το τμήμα αυτό, όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Eurobank, θα παραμείνει στα βιβλία της τράπεζας. Η αξία του ομολόγου μεσαίας διαβάθμισης που επίσης έχει κάποιες πιθανότητες ανάκτησης –χαμηλότερες από αυτές του senior τμήματος– είναι 300 εκατ. ευρώ, ενώ τέλος ο junior τίτλος, που θεωρείται το «πιο κακό» χαρτοφυλάκιο και για το οποίο η τράπεζα έχει πάρει τις υψηλότερες προβλέψεις, είναι 700 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής και μέχρι να ανοίξουν τα data rooms δεν υπάρχουν ασφαλείς εκτιμήσεις από την αγορά για την τιμολόγηση της έκδοσης, η οποία συνέπεσε με την έκδοση του ελληνικού Δημοσίου, αλλά δεν επηρεάζεται από αυτή. Οι τιτλοποιήσεις προκρίνονται ως προτιμότερη επιλογή για τις τράπεζες στα σχέδιά τους για το 2019, καθώς όπως εξηγούν στελέχη της αγοράς, ένας σημαντικός όγκος δανείων με εξασφαλίσεις που είναι σήμερα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών θα τιμολογηθεί με όρους αγοράς, δημιουργώντας σταδιακά μια αξιόπιστη μεθοδολογία για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Με τον τρόπο αυτό θα «χτιστεί» σταδιακά μια αξιόπιστη καμπύλη αξιολόγησης του ιδιωτικού χρέους, που σήμερα δεν υπάρχει. Πρόκειται ουσιαστικά για τη δημιουργία των συνθηκών, έτσι ώστε να υπάρξει μια νέα δευτερογενής αγορά που θα επιτρέψει την προσέλκυση επενδυτών, οι οποίοι θα επενδύσουν στα ελληνικά assets και στις ελληνικές τράπεζες.