ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μπλόκο από Ελεγκτικό Συνέδριο στον διαγωνισμό για την ψηφιακή υπογραφή

Μπλόκο από Ελεγκτικό Συνέδριο στον διαγωνισμό για την ψηφιακή υπογραφή

«Σκοντάφτουν» στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα «εμβλήματικά» έργα πληροφορικής της κυβέρνησης. Πρόκειται για έργα πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία με ιδιαίτερη σπουδή προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Φαίνεται, ωστόσο, να ακολουθούνται πλημμελείς διαδικασίες.

Αυτό φάνηκε στην περίπτωση του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο της υιοθέτησης των ψηφιακών υπογραφών στον δημόσιο τομέα. Το έργο, που μπορεί να ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ, «σκόνταψε» στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που τώρα ζητεί την επανάληψη της διαδικασίας αξιολόγησης της μοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε στον διαγωνισμό. Ειδικότερα, η απόφαση 22/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης για το «Υλοποίηση κεντρικού συστήματος διακίνησης εγγράφων, δρομολόγησης και διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και μηχανισμό υποστήριξής του (helpdesk)», επιβάλλει στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Τεχνολογιών Επικοινωνιών (ΥΨΗΠΤΕ) να ακυρώσει τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου του έργου και να την επαναλάβει. Υιοθετώντας την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο υπουργός ΨΗΠΤΕ Νίκος Παππάς ζήτησε την ακύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αναφορικά με την τεχνική προσφορά που υπέβαλε στον διαγωνισμό η ένωση εταιρειών ΟΤΕ – Βyte – Unisystems, της οικονομικής αξιολόγησης της προσφοράς της ίδιας ένωσης επιχειρήσεων, όπως και της απόφασης ανακήρυξης της ίδιας ένωσης επιχειρήσεων ως προσωρινής αναδόχου στον διαγωνισμό. Τέλος, ζητεί την ακύρωση του πρακτικού διενέργειας ελέγχου των δικαιολογητικών που κατέθεσε η ίδια ένωση των εταιρειών. «Αναπέμπουμε την υπόθεση στην ίδια επιτροπή, προκειμένου να επαναλάβει τη διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς της ως άνω ενώσεως (μοναδικής υποβληθείσας στον διαγωνισμό) από το σημείο στο οποίο εμφιλοχώρησε η πλημμέλεια που διαπιστώθηκε με την υπ’ αριθ. 22/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αιτιολογώντας νομίμως και επαρκώς τις σχετικές κρίσεις της», αναφέρει η απόφαση που υπέγραψε χθες ο κ. Παππάς και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Πάντως, χθες, η ηγεσία του ΥΨΗΠΤΕ «καρατόμησε» την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού του έργου και όρισε νέα. Σημειώνεται ότι πρόεδρος της αρχικής Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού για τις ηλεκτρονικές υπογραφές είναι ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Πρόκειται για τον ερευνητή του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Βασίλειο Γάτο, που θεωρείται άνθρωπος του περιβάλλοντος του υπουργού ΨΗΠΤΕ Ν. Παππά. Σημειώνεται ότι υπό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο βρίσκονται άλλα δύο «εμβληματικά» έργα της κυβέρνησης. Πρόκειται για το έργο του «ηλεκτρονικού διαιτητή» (Video Assistant Referee – VAR) και του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής των πωλήσεων έντυπων μέσων ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.). Τα έργα προϋπολογισμού άνω των 30 εκατ. ευρώ φαίνεται να αντιμετωπίζουν αιτιάσεις κρατικής ενίσχυσης και παραβίασης κανόνων ανταγωνισμού.