ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση εσόδων και κερδών για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Αύξηση εσόδων και κερδών για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Με σημαντική άνοδο τόσο των εσόδων όσο και των κερδών ολοκληρώθηκε το 2018 για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,6% σε 292 εκατ. ευρώ, από 276,5 εκατ. ευρώ το 2017. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 216,3 εκατ. ευρώ, από 173 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 25%.

Αυξημένα κατά 44,8% ήταν και τα έσοδα του τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία ανήλθαν το 2018 σε 19,7 εκατ. ευρώ, έναντι 13,6 εκατ. ευρώ το 201. Στον αντίποδα, οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους υποχώρησαν στα 14,4 εκατ. ευρώ, έναντι 38,7 εκατ. ευρώ το 2017.

Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ, από 37 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,4%, κυρίως ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σημειωτέον ότι τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 9,5% σε 62,4 εκατ. ευρώ, από 57 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά τη συνολική λειτουργική κερδοφορία ΕBITDA (προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων κι επενδυτικών αποτελεσμάτων), αυτή ανήλθε σε 168 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 13,8% από τα 147,5 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το 2017.

Αυξημένη κατά 26 εκατ. ευρώ ήταν και η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου (δανεισμός, μείον ταμειακά διαθέσιμα), η οποία διαμορφώθηκε σε 603 εκατ. ευρώ, έναντι 576,4 εκατ. ευρώ, απόρροια των αυξημένων επενδυτικών δαπανών κατά τη διάρκεια του 2018. Θετική επίδραση στην κερδοφορία του 2018 είχαν και τα ισχυρά ανεμολογικά δεδομένα, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 30,8%, έναντι αύξησης 28,2% το 2017.

Αξίζει να σημειωθεί πως η υψηλή εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να επιτρέψει στη διοίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής να αυξήσει τη μερισματική απόδοση προς τους επενδυτές της. Σύμφωνα με τη χθεσινή παρουσίαση της εταιρείας, το 2019 θα διανεμηθεί συνολικό μέρισμα ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, ο όμιλος διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1.032 MW, εκ των οποίων 607 ΜW είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, 293 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, εγκαταστάσεις επιπλέον 280 MW ισχύος βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή έτοιμες προς κατασκευή, ανεβάζοντας τη συνολική δυναμικότητα ΑΠΕ στα 1.312 MW. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, προς ολοκλήρωση οδεύει μέχρι το τέλος του φετινού πρώτου εξαμήνου το έργο Fluvanna II στις ΗΠΑ, ισχύος 158 MW και ύψους επένδυσης 210 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το έργο στην Εύβοια, ισχύος 120 MW και ύψους επένδυσης 140 εκατ. ευρώ, θα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του (πρώτη και δεύτερη φάση) εντός του 2020.

Μέχρι το τέλος του 2019, η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ΑΠΕ συνολικού μεγέθους της τάξεως των 100 MW, αυξάνοντας την εγκατεστημένη (ή υπό κατασκευήν) ισχύ της σε περίπου 1.400 MW. Σημειωτέον ότι απώτερος στόχος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της.