ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει η «Πλαίσιο Computers»

Μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει η «Πλαίσιο Computers»

Αύξηση εσόδων και μείωση κερδών παρουσίασε ο όμιλος «Πλαίσιο Computers» για το 2018. Παρά όμως τη μείωση κερδών, η εταιρεία, που φέτος εορτάζει την πρώτη της πεντηκονταετία, ετοιμάζεται να διανείμει μέρισμα ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή, ίσο δηλαδή με το μέρισμα της χρήσης του 2017 που διανεμήθηκε πέρυσι.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018, ο όμιλος «Πλαίσιο Computers» παρουσίασε ενοποιημένα έσοδα ύψους 308,9 εκατ. ευρώ. Σημείωσε έτσι αύξηση κατά 8% σε σχέση με το 2017. Η επίδοση αυτή είναι η υψηλότερη της τελευταίας επταετίας και επαναφέρει εκ νέου τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του ομίλου στα επίπεδα του 2011.

Προς την κατεύθυνση αυτή, θετικά συνέβαλαν κυρίως τα έσοδα από τηλεπικοινωνίες που σημείωσαν αύξηση κατά 20,2% φτάνοντας τα 62 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, αυξημένες ήταν και οι πωλήσεις ψηφιακού εξοπλισμού (+5,1%), που ανήλθαν σε 145,3 εκατ. ευρώ, όσο και οι πωλήσεις χαρτικών (+5,6%), που ανήλθαν οριακά χαμηλότερα από τα 100 εκατ. ευρώ.

Παρά όμως τη μεγάλη αύξηση εσόδων, τα κέρδη του ομίλου υποχώρησαν. Ειδικότερα τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) υποχώρησαν κατά 11% φτάνοντας τα 9,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (και δικαιώματα μειοψηφίας) υποχώρησαν κατά 21,3% φθάνοντας τα 3,85 εκατ. ευρώ. Προς την κατεύθυνση αυτή καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η αύξηση των λειτουργικών εξόδων, τα οποία σημείωσαν αύξηση 9,4%, στα 56,8 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποίησε ότι θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 1,6 εκατ. ευρώ ή 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Μάλιστα, η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος τη Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 και ως ημέρα έναρξης καταβολής τη Πέμπτη 6 Ιουνίου.

Σχολιάζοντας τα ετήσια αποτελέσματα της περυσινής χρήσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γιώργος Γεράρδος υπογράμμισε ότι φέτος η εταιρεία κλείνει 50 χρόνια ζωής. Το ξεκίνημα της εταιρείας έγινε το 1969 και μέχρι σήμερα μεσολάβησαν 50 έτη αγώνων και ανάπτυξης και, σύμφωνα με τον πρόεδρο και ιδρυτή του ομίλου, «σηματοδότησαν σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές από τον λογαριθμικό κανόνα στην τεχνητή νοημοσύνη και στη μηχανική μάθηση (machine learning), που αποτελούν το εφαλτήριό μας για το μέλλον. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι», προσέθεσε ο κ. Γεράρδος, «καθώς πετυχαίνουμε τις υψηλότερες πωλήσεις από την αρχή της οικονομικής κρίσης, διασπώντας ανοδικά το όριο των 300 εκατ. ευρώ».

Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν αποφασιστικά τα δύο νέα καταστήματα που εγκαινίασε η εταιρεία, σε Αγία Παρασκευή και Χανιά. Το άνοιγμα των νέων καταστημάτων και το λανσάρισμα της νέας υπηρεσίας «Μήνα – Μήνα» ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σε αύξηση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος συνεχίζει να έχει αρνητικό καθαρό δανεισμό ύψους 30 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα ύψους 41 εκατ. ευρώ, δάνεια ύψους 11 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις προς προμηθευτές ύψους 36,6 εκατ. ευρώ.