ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δύσκολος ο στόχος των NPEs του 2019 για την Πειραιώς

peiraios1--2

Στην επιβράδυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), η οποία και κάνει αβέβαιη την επίτευξη των στόχων του 2019, εστιάζουν οι αναλυτές, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της Tράπεζας Πειραιώς.

Οι τάσεις των μεγεθών της Τράπεζας Πειραιώς στο τρίτο τρίμηνο επιβεβαιώνουν την ισχυρή λειτουργική στροφή που έχει πραγματοποιήσει, επισημαίνει η JP Morgan, τονίζοντας πως τα αποτελέσματα κινήθηκαν καλύτερα των προβλέψεών της, κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων από συναλλαγές. Ωστόσο, η αμερικανική τράπεζα επισημαίνει πως η επιβράδυνση στην οργανική μείωση των NPEs αυτό το τρίμηνο δημιουργεί σύννεφα γύρω από την τράπεζα, κυρίως λόγω της μεταφοράς εταιρικών δανείων ύψους 675 εκατ. ευρώ στα NPEs. Ετσι, όπως προειδοποιεί, ο στόχος για NPEs ύψους 22,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019, από 24,9 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, είναι δύσκολο να επιτευχθεί.

Από την πλευρά της, η Βank οf America επισημαίνει πως η μείωση του αποθέματος NPEs ήταν περιορισμένη λόγω της νέας μεγάλης ανακατάταξης ορισμένων δανείων σε NPEs, και της επιβράδυνσης των εκροών οργανικών NPEs. Πάντως, τονίζει πως τα βασικά έσοδα παρέμειναν ανθεκτικά παρά τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους, χάρη στην πολύ καλή επίδοση των προμηθειών, ενώ τα έσοδα από συναλλαγές στήριξαν επίσης τα μεγέθη της τράπεζας, και οι λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν υπό έλεγχο. Παράλληλα, επισημαίνει πως ο δείκτης CET 1 (fully loaded) αυξήθηκε κατά 40 μ.β. στο 11,7% χάρη στα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα και τα καλά επίπεδα κερδοφορίας.

Η Euroxx Securities σημειώνει ότι τα αποτελέσματα της Πειραιώς ήταν καλύτερα των εκτιμήσεών της τόσο σε επίπεδο επαναλαμβανόμενων προ προβλέψεων κερδών σε όσο και σε επίπεδο καθαρών κερδών, λόγω του υψηλότερου επιπέδου μη οργανικών κερδών και των χαμηλότερων κεφαλαιακών δαπανών και επισφαλειών. Παράλληλα, υπογραμμίζει και τη βελτίωση των δεικτών κεφαλαίου CET 1, επισημαίνοντας πως ο pro-forma δείκτης διαμορφώθηκε στο 15,1% έναντι 14,8% στο β΄τρίμηνο, στηριζόμενος από την οργανική βελτίωση καθώς και τα κέρδη από το χαρτοφυλάκιο των ελληνικών ομολόγων.

Τέλος, η Axia Research σημειώνει πως βλέπει θετικά τα αποτελέσματα της Πειραιώς σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της τράπεζας και το γεγονός ότι μπόρεσε να σημειώσει ένα καθαρό τρίμηνο, αλλά ταυτόχρονα δηλώνει επιφυλακτική για την ανακατάταξη ορισμένων δανείων σε NPEs (αν και γίνονται βήματα για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων), γεγονός που ασκεί επιπρόσθετη πίεση στην απαιτούμενη προσπάθεια επίτευξης των στόχων των NPEs για το 2021. Ωστόσο, δίνει εύσημα στη διοίκηση της τράπεζας για τις κεφαλαιακές ενέργειες που οδήγησαν σε αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά 270 μ.β. και αυτό, τονίζει, αποτελεί θετική έκπληξη για την αγορά.