ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 484 εκατ. εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα το 2019

Κέρδη 484 εκατ. εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα το 2019

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 484 εκατ. ευρώ, έναντι 65 εκατ. ευρώ το 2018, παρουσίασε κατά την προηγούμενη χρήση η Εθνική Τράπεζα.  Το τελικό αποτέλεσμα μετά από έκτακτες επιβαρύνσεις ύψους 720 εκατ. ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνεται η απομείωση της αξίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, η συνεισφορά στο ΛΕΠΕΤΕ και το κόστος εθελουσίας εξόδου, διαμορφώνεται σε ζημία ύψους 255 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρει η διοίκηση της Εθνικής στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, «η εμφάνιση του κορωνοϊού, με σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, υποβαθμίζει τη σημασία των αποτελεσμάτων του δ΄ τριμήνου 2019, το οποίο αντιπροσωπεύει εξελίξεις από ένα παρελθόν που διαφέρει σημαντικά από την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά και στο εγγύς μέλλον».

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Παύλος Μυλωνάς διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η πορεία μετασχηματισμού της τράπεζας δεν θα ανακοπεί. Αντιθέτως, όπως είπε, «η ΕΤΕ θα επιταχύνει τις αλλαγές στο λειτουργικό της μοντέλο, ιδίως την ψηφιοποίηση της τράπεζας, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά να κάνουν συναλλαγές, αλλά και να αποκτήσουν νέα προϊόντα μέσω ψηφιακών καναλιών».

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών, ο κ. Μυλωνάς εκτίμησε ότι εφόσον η πανδημία υποχωρήσει έως τις αρχές του καλοκαιριού, το γ΄ τρίμηνο του έτους μπορεί να διασωθεί. «Πρέπει να δούμε σημάδια βελτίωσης από Ιταλία και Ισπανία, αλλά, όπως φαίνεται, η οικονομία θα ξεπεράσει το σοκ, και προς το τέλος του έτους θα υπάρξει ανάκαμψη», σημείωσε.

Ο εξαγωγικός κλάδος και κυρίως ο τουρισμός θα πληγούν τα επόμενα τρίμηνα, ενώ δευτερογενείς επιπτώσεις που μπορεί να είναι σημαντικές θα υποστούν η εμπιστοσύνη και η αγορά εργασίας. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση, και τα οποία αντιστοιχούν στο 6% του ΑΕΠ, λειτουργούν πολύ υποστηρικτικά, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, αλλά δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν σε ισχύ για πάνω από δύο έως τρεις μήνες.  Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της ΕΤΕ, όπως η ισχυρή ρευστότητα και η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, που υπό την καθοδήγηση της διοικητικής ομάδας επιτρέπουν στην τράπεζα να αντεπεξέλθει σε πολύ αρνητικές εξελίξεις των αγορών.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας ανέρχεται σε 18,5%, ενώ οι κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις μειώθηκαν σημαντικά. Να σημειωθεί ότι οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας το α΄ τρίμηνο του 2020 θα επωφεληθούν από κεφαλαιακά κέρδη ύψους 515 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής υφιστάμενων ομολόγων ελληνικού Δημοσίου που κατείχε η τράπεζα με ένα νέο ομόλογο τον Ιανουάριο του 2020. Τα εν λόγω κέρδη θα ενισχύσουν τον δείκτη CET1 της τράπεζας κατά περίπου

140 μονάδες βάσης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΤΕ, τα έκτακτα κέρδη του α΄ τριμήνου επιτρέπουν στην τράπεζα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να προχωρήσει στην τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων ύψους 6 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το 2019, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 4,7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ η συνολική μείωση μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις αρχές του 2016 ανέρχεται σε περίπου 11 δισ. ευρώ και το υπόλοιπο των NPEs διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους στα 10,6 δισ. ευρώ.