ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέτρα ελάφρυνσης ζητούν οι διαχειριστές αεροδρομίων

doc20200416--2

Κίνδυνο βιωσιμότητας λόγω της ανυπαρξίας επιβατικής κίνησης και πτήσεων αντιμετωπίζουν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) και η Fraport Greece, οι δύο εταιρείες παραχώρησης που διαχειρίζονται το διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τους 14 μεγαλύτερους περιφερειακούς αερολιμένες της χώρας, αντίστοιχα. Την ασφυξία ρευστότητας περιγράφουν οι δύο παραχωρησιούχοι σε επιστολές τους προς τα τρία συναρμόδια υπουργεία (Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, ζητώντας να τους δοθεί ο αναγκαίος χώρος για να αντιμετωπίσουν τον μηδενισμό των εσόδων τους.

Ειδικότερα, ο ΔΑΑ σε έγγραφο που απέστειλε προς τους υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Χρ. Σταϊκούρα και Κ. Καραμανλή, αναφέρει ότι η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας έχει «καταρρεύσει ολοκληρωτικά, τα δε εμπορικά έσοδα είναι πλέον μηδαμινά» ως αποτέλεσμα της επιβολής έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού. Στην επιστολή, που υπογράφει ο γενικός διευθυντής του ΔΑΑ Γ. Παράσχης, σημειώνεται ότι η αναγκαία συνέχιση της λειτουργίας του αεροδρομίου σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη, σχεδόν καθολική έλλειψη εσόδων έχουν ιδιαίτερα επιβαρυντικές επιπτώσεις «στην ομαλή εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων και την επιχειρηματική βιωσιμότητα της εταιρείας». Ως εκ τούτου, η εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών γνωστοποιεί στους συναρμόδιους υπουργούς ότι επιφυλάσσεται για την εκπλήρωση των προσεχών υποχρεώσεών της προς το Δημόσιο, όπως η πληρωμή αμοιβής για τη χορήγηση δικαιωμάτων (έχουν χορηγηθεί από το Δημόσιο στην εταιρεία για τη χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και ανάπτυξη του αεροδρομίου), το ύψος της οποίας προκύπτει βάσει των ενοποιημένων λειτουργικών κερδών. Η εταιρεία επικαλείται συγκεκριμένα άρθρα της σύμβασης παραχώρησης, μεταξύ των οποίων το άρθρο 31 περί ανωτέρας βίας που συνδέεται με αιτίες όπως η επιδημία. Επιπλέον, ο ΔΑΑ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την αναβολή των οφειλόμενων δόσεων προς αυτή. Εκτός από το ομολογιακό δάνειο, ύψους 665,6 εκατ. ευρώ, που εξασφάλισε το 2018 από ελληνικές τράπεζες και την ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος ύψους 1,4 δισ. ευρώ της συμφωνίας επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης, η εταιρεία εξοφλεί σε εξαμηνιαίες δόσεις, που ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2004 και ολοκληρώνονται τον Ιούνιο του 2021, το αρχικό αναληφθέν δάνειο ύψους 997 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά της, η Fraport Greece ζητεί με επιστολή της να ανασταλεί η καταβολή της εισφοράς και η αμοιβή παραχώρησης στο Δημόσιο για το 2019, με το σχετικό ποσό να διαμορφώνεται σε περίπου 44 εκατ. ευρώ. Βάσει της σύμβασης παραχώρησης των 14 αεροδρομίων, προβλέπεται ετήσιο εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα 22,9 εκατ. ευρώ και ετήσια κυμαινόμενη μεταβλητή αμοιβή που αντιστοιχεί στο 28,6% των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων των αεροδρομίων. Η εταιρεία επικαλείται όσα προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 45 της σύμβασης παραχώρησης περί δυσμενών συμβάντων, ώστε να εξασφαλιστεί η ρευστότητά της, δεδομένου ότι «το Δημόσιο δεν θα απολέσει έσοδα, επειδή η υποχρέωση καταβολής θα συνεχίσει να υφίσταται σε μεταγενέστερο χρόνο». Σήμερα, στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, η συρρίκνωση της επιβατικής κίνησης αγγίζει το 99%. Ωστόσο, τα στοιχεία για τον μήνα Μάρτιο που δημοσιοποίησε ο γερμανικός όμιλος, δείχνουν υποχώρηση του αριθμού των επιβατών που δεν ξεπερνάει το 78%, επειδή η ραγδαία μείωση της κίνησης ξεκίνησε στα μέσα του περασμένου μήνα. Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να απαντήσει στα αιτήματα των εταιρειών τις προσεχείς ημέρες.