ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στήριξη Δ. Μακεδονίας και Μεγαλόπολης με πόρους του ΕΣΠΑ

04euro-xrhmata

Με κονδύλια που θα προκύψουν από την προσεχή αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα συγχρηματοδοτηθεί το μεταβατικό πρόγραμμα για τη στήριξη των περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης το διάστημα 2020-2021. Ο σχεδιασμός του μεταβατικού αυτού προγράμματος θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση προτάσεων από τους περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου κ. Κασαπίδη και Νίκα μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως συμφωνήθηκε σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε προχθές υπό τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Κωστή Μουσουρούλη. Προτεραιότητα θα δοθεί στην αποκατάσταση των ανοικτών ορυχείων και στις επενδύσεις ΑΠΕ στις λιγνιτικές περιοχές από τη ΔΕΗ, ώστε να δημιουργηθούν άμεσα θέσεις εργασίας, με την επιστροφή των λιγνιτικών πεδίων στη φύση και την ανθρώπινη χρήση. Οσον αφορά το μεταβατικό πρόγραμμα, σε εφαρμογή απόφασης της κυβερνητικής επιτροπής, σχεδιάζεται να συμπεριλάβει έργα προτεραιότητας με υψηλό βαθμό ωρίμανσης, καθώς και έργα που θα προκύψουν από τη διαβούλευση του master plan. Επιδιώκεται οι δράσεις να είναι εμπροσθοβαρείς και να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο τους ήδη υφιστάμενους πόρους των Περιφερειών, μαζί με το λιγνιτικό τέλος της ΔΕΗ και τους πόρους του πράσινου ταμείου.

Στην τηλεδιάσκεψη ο κ. Μουσουρούλης παρουσίασε αναλυτικά την αρχιτεκτονική του master plan δίκαιης μετάβασης, καθώς και τους στόχους και άξονες του σχεδίου, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα. Οπως ανακοινώθηκε, συμφωνήθηκε απ’ όλους ότι θα υπάρχει ένα ενιαίο πλάνο που θα αξιοποιήσει τις προτάσεις όλων των φορέων και ειδικότερα των δύο περιφερειών και της ΔΕΗ που ετοιμάζουν συγκεκριμένες δράσεις σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους δήμους.

Το master plan θα κατατάξει τις κλιμακούμενες με τον χρόνο αυτές δράσεις σε βραχυπρόθεσμες, για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών, μεσοπρόθεσμες, για την οικονομική αναδιάρθρωση μέσω προσέλκυσης επενδύσεων και μεσο-μακροπρόθεσμες, για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων, με σκοπό την αξιοποίηση των ειδικοτήτων από τον υπεργολαβικό μηχανισμό της ΔΕΗ και την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης των λιγνιτικών πεδίων. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μουσουρούλης, «το master plan θα στηριχθεί στα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα των λιγνιτικών περιοχών και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: οικονομικές –  επενδυτικές δράσεις – ευκαιρίες σε τομείς όπως η ενέργεια, η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, η βιομηχανία, η αγροτική ανάπτυξη, οι οποίες θα δημιουργήσουν πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας».

Η κυβέρνηση, όπως τόνισε ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς, θα μεριμνήσει μαζί με την απολιγνιτοποίηση, οι περιοχές αυτές που θρήνησαν και θύματα από τον κορωνοϊό, να αξιοποιήσουν και τους πόρους και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει στο πλαίσιο της εξόδου από την κρίση.