ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει τις 110.000 άδειες λογισμικού στο Δημόσιο

Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει τις 110.000 άδειες λογισμικού στο Δημόσιο

O OTE, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αναλαμβάνει την προμήθεια αδειών λογισμικού στον δημόσιο τομέα. Πρόκειται για το έργο «Προμήθεια αδειών λογισμικού μέσω εταιρικής σύμβασης (Enterprise Agreement)», συνολικού προϋπολογισμού 48,35 εκατ. ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Η προμήθεια προκηρύχθηκε στις αρχές του περασμένου Μαρτίου με στόχο την κάλυψη των αναγκών όλου του δημόσιου τομέα σε άδειες λογισμικού Microsoft για τρία χρόνια.

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε 3 Μαρτίου 2020 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 31η Μαρτίου 2020. Λόγω της πανδημικής κρίσης η διενέργεια του διαγωνισμού μετατέθηκε κατά ένα μήνα και η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 30ή Απριλίου 2020. Κατά την υποβολή των προσφορών προσήλθαν τέσσερις ενδιαφερόμενοι, ο ΟΤΕ, η Byte Computer, η κυπριακή Logicom και η Unisystems.

O διαγωνισμός ήταν μειοδοτικός και ο ΟΤΕ, κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, αναδείχθηκε μειοδότης αφού πρόσφερε τις άδειες λογισμικού προς 28,43 εκατ. ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Αυτή τη στιγμή ο διαγωνισμός βρίσκεται στη φάση του 10ημέρου που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά των αποφάσεων της αρχής διενέργειας του διαγωνισμού.

Στη συνέχεια αναμένεται η ανακήρυξη του ΟΤΕ ως προσωρινού μειοδότη και η υποβολή του σχεδίου σύμβασης προς έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η συμφωνία Enterprise Agreement αφορά την προμήθεια περίπου 110.000 αδειών λογισμικού που θα καλύψει τις ανάγκες του ελληνικού Δημοσίου για τρία χρόνια. Συγκεκριμένα, θα προμηθευθεί διάφορες άδειες λογισμικού όπως Office Pro, Windows servers, SQL Servers κ.ά. της Microsoft. Το έργο προκηρύχθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο αφενός μεν τον εκσυγχρονισμό του λογισμικού στον δημόσιο τομέα, αφετέρου την εξάλειψη τυχόν πλαστών αδειών λογισμικού που λειτουργούν σε γραφεία και υπηρεσίες της κρατικής μηχανής. Προς την κατεύθυνση αυτή, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (ΔΟΥ) που λειτουργούν με λογισμικό του 2006 ή και παλαιότερο.

Τον σχεδιασμό της προμήθειας-μαμούθ ανέλαβε η Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), αλλά τα χρήματα εξασφάλισε από το ΠΔΕ του υπουργείου Ανάπτυξης ο υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης. Ως αναθέτουσα αρχή ορίσθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η «Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Α.Ε.».

Με την προμήθεια αυτή, η χώρα για πρώτη φορά φέτος αποχωρεί από τη «λίστα 301» του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, η οποία συνιστά τη «μαύρη λίστα» της κυβέρνησης των ΗΠΑ με τις χώρες που αξιοποιούν σε υψηλά ποσοστά πειρατικό λογισμικό στον δημόσιο τομέα τους.