ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Alpha Bank στηρίζει τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία

Η Alpha Bank στηρίζει τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία

Από την αρχή της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19, οι αρχές έθεσαν ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας.

Η επιτυχής αντιμετώπιση της άμεσης υγειονομικής απειλής στη χώρα μας άνοιξε τον δρόμο για συντονισμένες δράσεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, καθώς όλοι αναγνωρίζουν ότι η οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη προϋποθέτει την ανάκαμψη της επιχειρηματικότητας.

i-alpha-bank-stirizei-tis-epicheiriseis-poy-epligisan-apo-tin-pandimia0

Οι τράπεζες συμμετέχουν ασφαλώς σε αυτή την προσπάθεια, ενώ είναι ενδεικτικό ότι μία από τις συστημικές τράπεζες, συγκεκριμένα η Alpha Bank, χαρακτήρισε ως εθνική αποστολή την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων και την επιστροφή της χώρας στην ομαλή οικονομική δραστηριότητα.

Συμμετέχοντας και στη νέα Δράση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που ξεκίνησε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να παράσχει προνομιακή χρηματοδότηση σε κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν πρόγραμμα, με εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της ΕΑΤ σε ποσοστό 80% επί του δανείου.

Το νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα εξασφαλίζει ευελιξία αποπληρωμής με διάρκεια έως πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 12 μήνες, ενώ προβλέπεται ολική εκταμίευση έως τις 31.12.2020. Το ύψος της χρηματοδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με τον κύκλο εργασιών, το ετήσιο μισθολογικό κόστος ή τις τεκμηριωμένες ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.

i-alpha-bank-stirizei-tis-epicheiriseis-poy-epligisan-apo-tin-pandimia1

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχει στην ιστοσελίδα της η Alpha Bank, με οδηγίες προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ.

H συγκεκριμένη χρηματοδότηση εντάσσεται στα υποστηριζόμενα προγράμματα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).