ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξήθηκε κατά 33,5% ο κύκλος εργασιών της Optronics το 2019

Αυξήθηκε κατά 33,5% ο κύκλος εργασιών της Optronics το 2019

Αύξηση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό 33,53%, στα 9,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισε η Optronics Technologies κατά τη χρήση του 2019, ενώ τα μεικτά αποτελέσματα μειώθηκαν κατά περίπου 23%, σε 734.300 ευρώ, λόγω της συνεισφοράς νέων έργων με μικρότερη κερδοφορία. Η εισηγμένη εμφάνισε μειωμένη κατά 28,3% καθαρή κερδοφορία, στα 270.100 ευρώ, διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ έχει εκροές από λειτουργική δραστηριότητα της τάξεως του 1,2 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη οπτοηλεκτρονικών συστημάτων, στην κατάρτιση μελετών και σχεδίαση δικτύων και στην εγκατάσταση ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών projects, αναζητεί κατασκευαστικά έργα μικρότερης και μεσαίας κλίμακας εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, με έμφαση στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά δίκτυα αλλά και στην κτιριακή κατασκευή/μετασκευή, ειδικά στον τουριστικό και στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα.

Οπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεσή της, η Optronics Technologies έχει αναλάβει και συνεχίζει να εκτελεί την ανέγερση τουριστικών μονάδων για λογαριασμό ξένων επενδυτών στον τουριστικό κλάδο. Μέσα στο 2019 ολοκλήρωσε μικρά έργα προμήθειας και εγκατάστασης δικτύων οπτικών ινών, όπως και το μεγαλύτερο μέρος των κατασκευαστικών εργασιών των ξενοδοχειακών υποδομών. Για φέτος αναμένεται να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες εργασίες και να τιμολογηθούν έργα ύψους περίπου 1,2 εκατ. ευρώ.

Οπως εκτιμά η εταιρεία, η πανδημική κρίση θα επηρεάσει ως ένα βαθμό τον κλάδο του τουρισμού, καθώς θα ανασχέσει την εξέλιξη υφιστάμενων έργων ή μπορεί και να αποτρέψει νέες επενδύσεις στον τουριστικό τομέα λόγω των εκτιμήσεων για σημαντική μείωση της τουριστικής κίνησης. Εκτιμάται, επίσης, ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα ρευστότητας για εκείνους τους πελάτες της εταιρείας που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία.

Ως εκ τούτου, θεωρείται πιθανόν πελάτες της να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, εξέλιξη που εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσει τη ρευστότητά της. Σε τεστ αντοχής που πραγματοποίησε η εταιρεία, βάσει σεναρίου μείωσης του κύκλου εργασιών κατά 50%, οι δείκτες γενικής ρευστότητας και ιδίων προς ξένων κεφαλαίων διαμορφώνονται από 2,5 σε 2,12 και από 1,50 σε 1,15.