ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγγύηση για το μέλλον: Η Εθνική Τράπεζα δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις με λύσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας

Εγγύηση για το μέλλον: Η Εθνική Τράπεζα δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις με λύσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας

Στις σημερινές πρωτοφανείς και δύσκολες συνθήκες, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την ανάκαμψη της οικονομίας και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, μέσα από το πρόγραμμα «Εγγύηση για το μέλλον» το οποίο αποτελεί μια σειρά χρηματοδοτικών λύσεων για την άμεση ενίσχυση των επιχειρήσεων και των αυξημένων αναγκών τους.

Σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγγύηση για το μέλλον», και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», η Εθνική Τράπεζα προσφέρει:

  • Έγκριση δανείου εντός 48 ωρών
  • Άμεση χρηματοδότηση με προνομιακό επιτόκιο
  • Εγγύηση 80% από το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας,
  • Διάρκεια χρηματοδότησης από 1 έως και 5 έτη και
  • Χρηματοδότηση ποσού το οποίο δύναται να φθάσει ή, κατόπιν αξιολόγησης τεκμηριωμένου σχεδίου αναγκών, να υπερβεί το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων για το έτος 2019 ή ποσού έως το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για το έτος 2019.

Σκοπός της χρηματοδότησης

Ο σκοπός αφορά αποκλειστικά τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης, με ευνοϊκό επιτόκιο, λόγω και της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας σε ποσοστό 80%, για την υποστήριξη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων που προκύπτουν από την επιδημική έκρηξη του COVID-19 και τα μέτρα για τον περιορισμό της.

Ποιους αφορά

Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κωδικού δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες (holding companies), των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Η Εθνική Τράπεζα, δεσμεύεται με το πρόγραμμα «Εγγύηση για το μέλλον» να συνεχίσει να παρουσιάζει χρηματοδοτικές λύσεις που αποδεικνύουν έμπρακτα πως βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.