ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι πέντε βασικοί άξονες του σχεδίου ανάπτυξης της Attica Bank

Οι πέντε βασικοί άξονες του σχεδίου ανάπτυξης της Attica Bank

Την εκτίμηση ότι η τράπεζα θα καταφέρει να αντεπεξέλθει στις νέες προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί από την κρίση του κορωνοϊού και από τη διαφαινόμενη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, εξέφρασε ο πρόεδρος της Attica Bank Κώστας Μητρόπουλος κατά τη χθεσινή ετήσια γενική συνέλευση της τράπεζας.

Ο κ. Μητρόπουλος αναφέρθηκε στην εφαρμογή της στρατηγικής της τράπεζας με άξονες τον διπλασιασμό του ισολογισμού μέχρι το 2022, την ταχεία απομάκρυνση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την πλήρη ψηφιοποίηση των λειτουργιών της τράπεζας.

Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα προχώρησε στις 22 Μαρτίου στην υπογραφή ακόμη μιας συμφωνίας ανάθεσης μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 435 εκατ. ευρώ, με στόχο την καλύτερη διαχείριση και τον μηδενισμό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του παρελθόντος.

Αναφερόμενος στην κερδοφορία της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Θεόδωρος Πανταλάκης επεσήμανε ότι η απομόχλευση του δανειακού της χαρτοφυλακίου επέφερε μείωση εσόδων από τόκους, αλλά η μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 12% και τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αντιστάθμισαν μερικώς τα μειωμένα έσοδα.

Ο κ. Πανταλάκης επεσήμανε τη στρατηγικού χαρακτήρα 10ετή εμπορική συνεργασία της τράπεζας με τον όμιλο Interamerican, η οποία, όπως σημείωσε, θα επιφέρει επιχειρηματικά οφέλη και αυξημένα έσοδα και για τα δύο μέρη.

Με στόχο την επικέντρωση των δραστηριοτήτων της σε καθαρά τραπεζικές εργασίες, η Attica Bank προχώρησε στην πώληση των περισσότερων θυγατρικών της εταιρειών. Αναλύοντας τη στρατηγική της τράπεζας για την προσεχή τριετία, ο κ. Πανταλάκης ανέφερε ότι συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία:

• Στον διπλασιασμό του ενεργητικού της μέσω της αύξησης των χορηγήσεων, το ύψος των οποίων για το τρέχον έτος έχει προϋπολογιστεί στα 336 εκατ. ευρώ.

• Στην περαιτέρω ενίσχυση της καταθετικής της βάσης.

• Στη διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων.

• στην πλήρη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της, και

• Στον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Σύμφωνα με τον κ. Πανταλάκη, οι ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας και η σημαντική και στοχευμένη ανάπτυξη των νέων χρηματοδοτήσεων, σε συνδυασμό με τη συγκρατημένη διαχείριση της βάσης κόστους, θα οδηγήσουν σε ισχυρή απόδοση κεφαλαίων για τους μετόχους.