ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεγέθυνση ελληνικών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ ζητεί ο ΣΕΒ

Μεγέθυνση ελληνικών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ ζητεί ο ΣΕΒ

Εμφαση στο παραγωγικό αποτέλεσμα με εστίαση στη μεγέθυνση των επιχειρήσεων θα πρέπει να δοθεί στο νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027, έτσι ώστε οι κοινοτικοί πόροι να «πιάσουν τόπο» και να έχουν αυξημένη αναπτυξιακή επίπτωση. Αυτό υποστηρίζει ο ΣΕΒ σε ειδική μελέτη για το ΕΣΠΑ, στην οποία επισημαίνει ότι το χαμηλό αναπτυξιακό αποτέλεσμα που είχαν μέχρι σήμερα οι διαρθρωτικοί πόροι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων επιβάλλει την αλλαγή πλεύσης στον σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ με έμφαση στη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οπως εξηγεί ο ΣΕΒ στη σχετική μελέτη, το 2020 θα ήταν κανονικά το τελευταίο έτος του τρέχοντος ΕΣΠΑ. Εντούτοις η απορρόφηση, δηλαδή οι ευρωπαϊκοί πόροι που έχουν μπει στα ελληνικά ταμεία, ήταν στο 87% στις αρχές του 2020, αλλά οι πόροι που τελικά εκταμιεύονται στην πραγματική οικονομία είναι μόλις στο 35%, επίδοση που είναι η 5η χειρότερη στην Ε.Ε.

Τα αντανακλαστικά που επέδειξε το κράτος στην υγειονομική κρίση οδήγησαν στην ανακατανομή 5,7 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων, βελτιώνοντας, όπως σημειώνει ο ΣΕΒ, «την ασθμαίνουσα εκτέλεση του ΕΣΠΑ κοντά στο 55%». Ωστόσο, ακόμη και μετά τα έκτακτα προγράμματα λόγω κορωνοϊού, περίπου 7,8 δισ. ευρώ παραμένουν αδιάθετα λόγω καθυστερήσεων, σχεδιαστικών προβλημάτων, διαχείρισης, ακόμη και λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων ανταπόκρισης των επιχειρήσεων. Το νέο ΕΣΠΑ είναι ευκαιρία για μια νέα προσέγγιση, εστιάζοντας, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, λιγότερο στο «πόσες» επιχειρήσεις θα πάρουν ΕΣΠΑ ή «πόσο» ΕΣΠΑ θα πάρουν, και περισσότερο στον «σκοπό» για τον οποίο θα το πάρουν.

Στην κριτική του, ο ΣΕΒ εξηγεί ότι οι πόροι του ΕΣΠΑ δεν έχουν βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜμΕ και ενδεικτικό είναι ότι οι ελληνικές ΜμΕ εξακολουθούν να έχουν το 50% της παραγωγικότητας των αντίστοιχων της Ε.Ε. Ακόμη και σε σύγκριση με κοντινές οικονομίες όπως αυτή της Πορτογαλίας, οι ελληνικές ΜμΕ δημιουργούν σήμερα 30% λιγότερη προστιθέμενη αξία σε σχέση με το 2008, όταν στην Πορτογαλία δημιουργούν 18% περισσότερη. Επίσης, οι ελληνικές ΜμΕ έχουν εξαγωγές προϊόντων αξίας 20 δισ. ευρώ έναντι 33 δισ. ευρώ στην Πορτογαλία. 

Ο ΣΕΒ προτείνει πολιτικές που θα βοηθήσουν μικρότερες επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, επισημαίνοντας ότι η παραγωγική μεγέθυνση φέρνει οικονομίες κλίμακας, μεγαλύτερη παραγωγικότητα, διεθνή ανταγωνιστικότητα και σταθερές δουλειές, ενώ διευκολύνει και την εξωστρέφεια.