ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία με την ΙΒΜ ξεκίνησε η Eurolife FFH

Συνεργασία με την ΙΒΜ ξεκίνησε η Eurolife FFH

Τη συνεργασία της με την IBM, με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της, ανακοίνωσε η ασφαλιστική Eurolife FFH, εταιρεία με ηγετική θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. H Eurolife FFH αποκτά πρόσβαση σε ΙΒΜ hybrid cloud τεχνολογίες και στο OpenShift της RedHat, της πλέον ολοκληρωμένης πλατφόρμας Kubernetes της αγοράς, καθώς και στην τεχνογνωσία των υπηρεσιών της ΙΒΜ και στην εξειδικευμένη εμπειρία της στον ασφαλιστικό κλάδο. Με τη συνεργασία αυτή, η Eurolife FFH στοχεύει στη βελτίωση των λειτουργικών της αποδόσεων και στην περαιτέρω ενίσχυση των δεξιοτήτων, των ρόλων και της τεχνογνωσίας των στελεχών της. Επιπλέον, με την απλοποίηση της διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων, μέσω μιας ασφαλούς και ευέλικτης διαδικασίας, η Eurolife FFH θα αναβαθμίσει την ποιότητα της εμπειρίας των πελατών και συνεργατών της, επιταχύνοντας τον χρόνο απόκρισης στις ανάγκες τους.

Η ΙΒΜ θα διαχειρίζεται την υποδομή πληροφορικής σύμφωνα με τις πολιτικές της Eurolife FFH και θα συμβάλλει με εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα στη διατήρηση του υψηλού επίπεδου κυβερνοασφάλειας της εταιρείας. Επιπλέον, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στην πλήρη υιοθέτηση agile μεθοδολογιών για την ανάπτυξη εφαρμογών.