ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παραχωρείται για 50 έτη η αποθήκη φυσικού αερίου στην Καβάλα

Παραχωρείται για 50 έτη η αποθήκη  φυσικού αερίου στην Καβάλα

Το ΤΑΙΠΕΔ προκήρυξε χθες Δευτέρα διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει από το σχεδόν εξαντληθέν κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», με σκοπό τη μετατροπή του σε χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με πηγές της «Κ», για τον διαγωνισμό έχει εκδηλωθεί άτυπο ενδιαφέρον τόσο από την ελληνικών συμφερόντων Energean όσο και από έναν αξιόλογο αριθμό εγχώριων και ξένων ομίλων. Να σημειωθεί πως στον διαγωνισμό, που «ωριμάζει» εδώ και μια πενταετία τουλάχιστον, προβλέπεται ότι εταιρείες από ή με έδρα σε «μη συνεργάσιμα» κράτη δεν μπορούν να συμμετάσχουν.

Και αυτό διότι το project, όταν ολοκληρωθεί, θα συμπληρώσει τις στρατηγικής σημασίας υποδομές που αναπτύσσονται στη Βόρεια Ελλάδα, και ειδικότερα των αγωγών TAP και IGB και του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης, που μαζί με τον αναβαθμισμένο τερματικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας προσδίδουν στη χώρα ρόλο διαμετακομιστή φυσικού αερίου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.

Το σχεδόν εξαντληθέν κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της υπολεκάνης Πρίνου – Καβάλας, σε θαλάσσιο βάθος 52 μέτρων στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος, περίπου έξι χιλιόμετρα από τη δυτική ακτή της Θάσου. Η παραχώρηση θα αφορά χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου («ΥΑΦΑ»).

Η μετατροπή του υπόγειου φυσικού χώρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» σε ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας από τον παραχωρησιούχο θα πραγματοποιηθεί εντός δεσμευτικής προθεσμίας, η οποία πρόκειται να προσδιοριστεί στη σύμβαση παραχώρησης.

Η εγκατάσταση και λειτουργία της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην προστασία εφοδιασμού των καταναλωτών, καθώς και στην εκπλήρωση των σχετικών με την ασφάλεια εφοδιασμού υποχρεώσεων των ηλεκτροπαραγωγών και των προμηθευτών φυσικού αερίου.

Δύο φάσεις

Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: αυτή της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογής υποψηφίων και εκείνη της υποβολής δεσμευτικών προσφορών και τελικής επιλογής παραχωρησιούχου. Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής επάρκειας, το μέσο ύψος ιδίων κεφαλαίων των τριών τελευταίων ελεγμένων οικονομικών ετών θα πρέπει να διαμορφώνεται τουλάχιστον σε 100 εκατ. ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδείξουν προηγούμενη εμπειρία στους τομείς της ανάπτυξης, κατασκευής συστήματος φυσικού αερίου κατά τα τελευταία δεκαπέντε έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής.

Ως σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με τον διαγωνισμό ενεργούν οι Price Waterhouse Coopers Business Solutions S.A. (χρηματοοικονομικός), Ρόκας Δικηγορική Εταιρεία (νομικός) και Seal Energy Pty Ltd (τεχνικός).

Η ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας θα λειτουργεί υπό καθεστώς ρυθμιζόμενης πρόσβασης τρίτων (Regulated Third Party Access-rTPA), όπως αυτό θα εξειδικευθεί στον σχετικό κώδικα διαχείρισης ΑΣΦΑ που θα εκδοθεί και στόχο, μεταξύ άλλων, τη διαφανή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποθήκης από συμμετέχοντες στην αγορά φυσικού αερίου.

Λόγω της στρατηγικής σημασίας του έργου, η ΡΑΕ θα εκδώσει πριν από την ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών πλαίσιο κανονισμού τιμολόγησης της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας. Σύμφωνα με ΚΥΑ των υφυπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο παραχωρησιούχος θα υποβάλει αίτημα για άδεια ΑΣΦΑ.

Οι υποχρεώσεις του ως προς τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για την κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας θα εξειδικευτούν στη σύμβαση παραχώρησης.