ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απογειώθηκαν το 2019 τα κέρδη του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

daaa

Τις ιστορικά καλύτερες επιδόσεις παρουσίασε, κατά τη χρήση του 2019, η εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η οποία όμως, από την περασμένη άνοιξη, λόγω της πανδημικής κρίσης και των περιορισμών στα ταξίδια, βρίσκεται αντιμέτωπη με ελεύθερη πτώση της επιβατικής κίνησης, που άγγιξε το -98% το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Με τα δεδομένα αυτά, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να απαιτηθούν περισσότερες από μία χρήσεις ωσότου η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» να εμφανίσει, εκ νέου, τα μεγέθη-ρεκόρ του 2019, οπότε υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες, για πρώτη φορά, διακινήθηκαν περισσότεροι από 100.000 επιβάτες.

Πέρυσι ο ΔΑΑ, με 25,57 εκατ. επιβάτες, κατέγραψε την καλύτερη ιστορική επίδοσή του σε επιβατική κίνηση, ξεπερνώντας κατά 1,4 εκατ. επιβάτες (+6%) την κίνηση του 2018. Τα μεγέθη αυτά αντικατοπτρίζονται στα οικονομικά αποτελέσματα, με την εταιρεία να παρουσιάζει το 2019, έναντι του 2018, αυξημένα κατά 5,84% έσοδα ύψους 506,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2019 αυξήθηκαν κατά 11,1 εκατ. ευρώ ή 3,41%, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, και ανήλθαν σε 336,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε περίπου 225 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, που καταγράφει σταθερή κερδοφορία από το 2002, παρουσίασε το 2019 καθαρά αποτελέσματα (μετά από φόρους) ύψους 174 εκατ. ευρώ από 171 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα συσσωρευμένα κέρδη, μετά τον υπολογισμό του συνολικού φόρου εισοδήματος ύψους 50,5 εκατ. ευρώ, τοποθετούνται στα 479,5 εκατ. ευρώ. Λόγω όμως της COVID-19, το διοικητικό συμβούλιο «επιφυλάσσεται ως προς τη διανομή των μερισμάτων», όπως αναφέρει η οικονομική έκθεση για τα αποτελέσματα του 2019. Η ταμειακή θέση του «Ελ. Βενιζέλος», κατά τη λήξη της χρήσης του 2019, ανερχόταν στο ποσό των 128 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε 867,4 εκατ. ευρώ από 759,1 εκατ. ευρώ το 2012.

Το 2019 η εταιρεία δρομολόγησε τη διαδικασία για την επέκταση της χωρητικότητας των εγκαταστάσεων των επιβατικών σταθμών από 26 εκατ. σε 50 εκατ. επιβάτες, σηματοδοτώντας την επίτευξη ορόσημου για τον ΔΑΑ. Κι αυτό επειδή, πέρυσι, για πρώτη φορά το χωροταξικό σχέδιο επικαιροποιήθηκε επίσημα έναντι του αρχικού χωροταξικού σχεδίου του 1995, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη μεγάλη επέκταση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου.

Σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης στη ρευστότητα και στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, ο ΔΑΑ έχει πραγματοποιήσει προσομοίωση ταμειακών ροών που περιλαμβάνει περικοπή κόστους, όπως στα έξοδα μισθοδοσίας και στις υπηρεσίες που λαμβάνονται από εξωτερικούς συνεργάτες, και αναστολή προγράμματος κεφαλαιουχικών δαπανών. Εχει ακόμη προχωρήσει στην αναβολή της πρώτης δόσης, ύψους 15 εκατ. ευρώ, πληρωμής κεφαλαίου του 2020 για το ομολογιακό δάνειο δεύτερης τάξης (συνάφθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης επέκτασης της περιόδου παραχώρησης και με σκοπό την καταβολή του τιμήματος στο ΤΑΙΠΕΔ), τις πληρωμές κεφαλαίου του δανείου της ΕΤΕπ (88 εκατ. ευρώ) και την αναβολή της πληρωμής της αμοιβής για την εκχώρηση δικαιωμάτων για το 2020 (48 εκατ. ευρώ), καθώς βάσει άρθρων της σύμβασης παραχώρησης η πανδημία αποτελεί γεγονός ανωτέρας βίας.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει στη σύναψη πρόσθετου δανείου ύψους έως 140 εκατ. ευρώ με στόχο να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ μετά τη νέα παρατεταμένη περίοδο παραχώρησης μέχρι το 2046, εμφανίζεται ως έναν βαθμό πιο ανθεκτική στις επιπτώσεις της COVID-19.