ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα της MLS

capture--58

Χωρίς… πλοηγό παραμένει η MLS, με τη σημερινή ημέρα να είναι κρίσιμη για τη ροή εξελίξεων της εταιρείας πληροφορικής. Κι αυτό, επειδή έχει προγραμματιστεί να λάβουν χώρα οι γενικές συνελεύσεις των δύο ομάδων κατόχων ομολόγων, ύψους 4,99 εκατ. ευρώ και 7 εκατ. ευρώ, που εκπροσωπούνται από τις χρηματιστηριακές εταιρείες Beta και Euroxx, αντίστοιχα.

Ωστόσο, ενώ βάσει των εγγραφών φαίνεται να επιτυγχάνεται η απαρτία σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων (50% συν μία μετοχή), είναι αβέβαιο εάν θα επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία των 2/3 των ομολογιούχων, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για τη λήψη ή μη νομικών ενεργειών κατά της MLS, της καταγγελίας των ομολόγων της. Ενδεχόμενη λήψη νομικών ενεργειών στηρίζεται στο σκεπτικό ότι, μεταξύ άλλων, παραβιάστηκαν συγκεκριμένοι όροι των ομολογιακών προγραμμάτων, που αφορούν τις εγγυοδοτικές δηλώσεις της εταιρείας, τα όσα δηλαδή έχει «δηλώσει υπεύθυνα» σχετικά με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους «ισχύοντες λογιστικούς κανόνες, αρχές, συνήθειες και πρακτικές». Αυτό, δεδομένου ότι κατά το, προ μηνών, πόρισμα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), τα εύρωστα μεγέθη της MLS έχουν στηριχθεί σε υψηλά μη ρεαλιστικά ποσά άυλων περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε αποσβέσεις.

Ενδεικτικά, για τη χρήση του 2018 το ποσό που αντιστοιχεί σε άυλα περιουσιακά στοιχεία –αφορούν λογισμικά προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί από την εταιρεία ή από τρίτους– ανήλθε σε 25,5 εκατ. ευρώ από 19,7 εκατ. ευρώ το 2017.

Πηγές προσκείμενες στην εταιρεία υποστηρίζουν ότι, διεθνώς, ο χρόνος απόσβεσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων –κατά την ΕΛΤΕ η MLS θα έπρεπε να είχε πραγματοποιήσει απόσβεση σε ορίζοντα δύο ετών– αποτελεί υπόθεση ερμηνείας.

Φως στο συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να ρίξει το πόρισμα του ειδικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της MLS για τις χρήσεις 2019 και 2018, που έχει σχεδόν ολοκληρώσει η Deloitte Business Solutions A.E. Το πόρισμα του ελέγχου, που αποσκοπεί στο να εξεταστεί η επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8, θα παραδοθεί στη διοίκηση της εταιρείας το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, οπότε και θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως ανακοίνωσε χθες η MLS. Οι οικονομικές καταστάσεις του 2019 θα δημοσιoποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο, τέσσερις εβδομάδες μετά την παράδοση του πορίσματος στην MLS, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έδωσε χθες η εταιρεία.

Νέα κεφαλαιακή «ένεση»

Με τα δεδομένα αυτά, η επόμενη μέρα για την πολύπαθη MLS παραμένει δύσκολη. Οσο καθυστερεί η οριστικοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2019 (και του 2018), που θα οδηγήσει σε σειρά ενεργειών αναμόρφωσης των μεγεθών, τόσο αργεί η εκπόνηση και κυρίως η εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της εταιρείας. Για την επανεκκίνηση της εταιρείας, εάν και εφόσον δεν βρεθεί αντιμέτωπη με «πιστωτικό γεγονός» στα ομόλογά της –κατά τη διοίκησή της δεν υφίσταται αιτία, διότι τα κουπόνια πληρώνονται έγκαιρα–, θα απαιτηθεί νέα κεφαλαιακή «ένεση» μέσω εισόδου στρατηγικού επενδυτή, εγχείρημα που αν μη τι άλλο είναι χρονοβόρο.