ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ηλεκτρονική διαχείριση πάρκινγκ η Delta Singular

Την αυτοματοποίηση των δύο νέων χώρων στάθμευσης, Δημητριάδη και Μακεδονία στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ανέλαβε πρόσφατα η ScaGroup, η εξειδικευμένη εταιρεία μέλος του ομίλου Delta Singular στις λύσεις αυτοματοποίησης χώρων στάθμευσης. Συγκεκριμένα, το parking Δημητριάδη αποτελεί τον πρώτο υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων στα Βαλκάνια, βάθους επτά ορόφων. Το σύστημα της ScaGroup θα διαχειρίζεται πελάτες για σύντομη στάθμευση, καθώς και πελάτες με μηνιαίο συμβόλαιο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι ο έλεγχος της εξόδου των οχημάτων από τον σταθμό θα γίνεται μέσα στον ανελκυστήρα ανόδου του parking.

Επίσης, το parking Μακεδονία (Χουρβουλιάδης) εκτείνεται σε τρία επίπεδα και θα φιλοξενεί μόνιμους πελάτες βάσει μηνιαίου συμβολαίου. Η πρόσβασή τους θα είναι αυτόματη με τη χρήση ειδικών καρτών προσέγγισης πρόσβασης υψηλής ασφάλειας. Οι δύο εγκαταστάσεις παρέχουν υψηλή ασφάλεια χρήσης και καταγράφουν κάθε ενέργεια τόσο σε επίπεδο κινήσεων στο σύστημα όσο και σε επίπεδο εικόνας (CCTV). Τα δύο έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2004.