ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομιλος Βιοχάλκο: καθήλωση θυγατρικών

H άνοδος του ευρώ σε συνδυασμό με τις υψηλές αποσβέσεις ψαλίδισαν τα κέρδη των θυγατρικών επιχειρήσεων του Ομίλου Βιοχάλκο.Η Χαλκόρ το 2003 εμφάνισε αύξηση των πωλήσεων και σημαντική κάμψη των κερδών προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας, σε σχέση με το 2002.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ ενισχύθηκε το 2003 κατά 2%, καθώς έφτασε στα 397,40 εκατ. ευρώ σε σχέση με 389,63 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Την παρελθούσα οικονομική χρήση, τα κέρδη προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου Χαλκόρ παρουσίασαν σημαντική υστέρηση σε ποσοστό 51% και διαμορφώθηκαν στα 3,94 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 8,05 εκατ. ευρώ το 2002. Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει κάμψη 2,4%, καθώς κατήλθε στα 269,59 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 276,10 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, με τα κέρδη προ φόρων να υποχωρούν σε ποσοστό 42,4% και να ανέρχονται στα 7,22 εκατ. ευρώ έναντι 12,54 εκατ. ευρώ το 2002.

Κάμψη των πωλήσεων και αύξηση των κερδών παρουσίασε η Fitco στη χρήση του 2003. O κύκλος εργασιών της θυγατρικής του Ομίλου Βιοχάλκο υποχώρησε κατά 9,5% και ανήλθε στα 14,05 εκατ. ευρώ σε σχέση με 15,52 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Την ίδια περίοδο, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας αυξήθηκαν 103,9%, καθώς έφτασαν στις 372 χιλιάδες ευρώ έναντι 182 χιλιάδες ευρώ του 2002.

Τα Σωληνουργεία Κορίνθου εμφάνισαν αύξηση των πωλήσεων, ενώ οι ζημίες διευρύνθηκαν στη χρήση του 2003, τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και σε επίπεδο ομίλου. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες ενισχύθηκαν το 2003 κατά 14,4% και διαμορφώθηκαν στα 154,66 εκατ. ευρώ σε σχέση με 135,16 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Ωστόσο, σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ο όμιλος κατέγραψε ζημίες 53,26 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 32,21 εκ. ευρώ του 2002. H μητρική εταιρεία εμφάνισε αύξηση των πωλήσεων σε ποσοστό 10,2%, καθώς ανήλθαν στα 148,08 εκατ. ευρώ έναντι 134,38 εκατ. ευρώ του 2002, με τις ζημίες να φτάνουν στα 53,59 εκατ. ευρώ σε σχέση με ζημίες 32,26 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.