ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Και τώρα «ανοίγουν πανιά» οι εισηγμένες πέντε ακτοπλοϊκές

Σε ανοδική πορεία εισήλθαν κατά τη διάρκεια του 2003 οι ακτοπλοϊκές εισηγμένες εταιρείες ύστερα από μια μακρά περίοδο δυσκολιών και αδυναμιών, αποτέλεσμα των επιχειρηματικών ανοιγμάτων που έγιναν την περίοδο του 1998 – 1999.

Το 2003, βάσει των οικονομικών στοιχείων των πέντε εισηγμένων ακτοπλοϊκών εταιρειών, το σύνολο των εσόδων εκμετάλλευσης ξεπέρασε τα 800 εκατομμύρια ευρώ, περίπου κατά 100 εκατομμύρια περισσότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2002. Την ίδια, δε, περίοδο, ο μέσος όρος του περιθωρίου κέρδους προ τόκων και αποσβέσεων (EBITDA margin) για όλες τις εταιρείες αυξήθηκε περίπου κατά 2%.

Επίσης σημαντική ήταν και η αύξηση στο μεταφορικό έργο, επιβατών και οχημάτων, των πέντε εταιρειών με κυρίαρχο αυτό της εσωτερικής αγοράς. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη μελέτη «Ελληνική ακτοπλοΐα 2003 – 2004: αναδιαρθρώμενη πορεία» της εταιρείας XRTC, συμβούλου επί θεμάτων ναυτιλίας της τράπεζας Credit Lyοnnais, προκύπτει ότι όλες οι εισηγμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες πέρασαν πλέον σε διαδικασία κερδοφορίας.

Χρηματοοικονομικές τάσεις

Εξετάζοντας προσεκτικά τα οικονομικά στοιχεία του 2003, είναι εμφανές ότι το σύνολο του κλάδου διέπεται από ανοδική πορεία σε όλα τα επίπεδα, παρά το γεγονός ότι ο κλάδος συνεχίζει να βρίσκεται ακόμη σε μεταβατική περίοδο.

Ειδικότερα -όπως φαίνεται και στο γράφημα με το 9μηνο του 2003, που έγινε από τα στελέχη της XRTC- η εταιρεία Στρίντζης, παρόλο που έχει το χαμηλότερο περιθώριο κέρδους προ τόκων και αποσβέσεων (EBITDA margi24,5%) παρουσιάζει τον καλύτερο λόγο υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια. Αυτό μεταφράζεται σε σχετικά καλή κερδοφορία και ικανοποιητική εικόνα των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια.

Αντιθέτως, η ΝΕΛ παρουσιάζει υπέρογκες δανειακές υποχρεώσεις σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά της αλλά την ίδια στιγμή παρουσιάζει την πιο αυξημένη κερδοφορία από τις πέντε εισηγμένες, στο 28,1%. Το ίδιο ισχύει και για τις Μινωικές Γραμμές, οι οποίες έχουν επίσης αυξημένο λόγο υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια (2,66χ) και σχετικά καλή κερδοφορία 26,9%. Αξιοσημείωτο είναι το μέγεθος των ΕΠΑΤΤ, το οποίο αντικατοπτρίζεται και στο μέγεθος του κύκλου εργασιών τους, 309,6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο εκ των πέντε εισηγμένων.

Συγκρίνοντας το γράφημα του 9μήνου του 2003 με αυτό του 9μήνου του 2002, διαπιστώνεται ότι οι ΕΠΑΤΤ είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση στο περιθώριο κέρδους προ τόκων και αποσβέσεων από 21,2% για το 2002 σε 27,7% για το 2003.

Επίσης, διαπιστώνεται ότι η ANEK έχει βελτιωθεί τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας, από 24,3% το 2002 σε 25,1% το 2003 αλλά και στη σχέση δανεισμού προς ίδια κεφάλαια, όπως μείωση περιθωρίου του λόγου από 2,04χ το 2002 σε 1,90χ το 2003.

Οι Μινωικές Γραμμές παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών τους χωρίς, όμως, αυτή να συνδέεται με αύξηση στα περιθώρια κέρδους. Επιπροσθέτως, μια ελαφρά αύξηση του δανεισμού της έχει αρνητικά αποτελέσματα στη σχέση δανεισμού προς ίδια κεφάλαια 1,89χ το 2002 – 2,66χ το 2003.

Ογκος μεταφορικού έργου

Κατά τη διάρκεια του 2003, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης της εταιρείας XRTC, όλες οι ακτοπλοϊκές εταιρείες κατάφεραν να αυξήσουν το μεταφορικό έργο τους -τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό- σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Συγκρίνοντας το μεταφορικό έργο των εισηγμένων, στους επιβάτες και στα οχήματα, κατά τα 9μηνα του 2002 και του 2003 προκύπτει ότι:

Το εσωτερικό μεταφορικό έργο κατέχει τον μεγαλύτερο όγκο εκ των τριών αγορών όπου δραστηριοποιούνται οι πέντε εισηγμένες εταιρείες, με συνολικό αριθμό 6 εκατομμυρίων επιβατών μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2003.

H αγορά των επιβατών της Αδριατικής είναι μικρότερη από την εσωτερική, αλλά δεν παύει να αποτελεί μια εξίσου σοβαρή πηγή εισοδήματος για τις εταιρείες, αφού τα τιμολόγια είναι πλήρως απελευθερωμένα και ανταποκρίνονται στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες παρέχοντας τη δυνατότητα κερδών.

Το μεταφορικό έργο στην Αδριατική παρουσίασε αύξηση αλλά μικρότερη από την εσωτερική αγορά. Ειδικότερα, οι εταιρείες, εκτός της ΝΕΛ που δεν δραστηριοποιείται στην Αδριατική, αύξησαν το έργο τους τα δύο τελευταία έτη, 2002 – 2003, κατά 31%.

Στην αγορά της Βόρειας Ευρώπης, το μέγεθος του όγκου των μεταφερθέντων επιβατών είναι μικρότερο και από την εσωτερική αγορά αλλά και από αυτό της Αδριατικής, αλλά η εταιρεία SuperFast ferries, που δραστηριοποιείται εκεί, έχει πετύχει να ανταγωνίζεται επιτυχώς τις τοπικές, και όχι μόνο, ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οσον αφορά στα οχήματα από το 2001 έως και το 2003 και οι πέντε εισηγμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν πετύχει μια αλματώδη αύξηση του μεταφορικού τους έργου.

Αναδιάρθρωση τραπεζικού δανεισμού

Οι αναδιαρθρώσεις των δανείων των εταιρειών αποτέλεσαν μακρόχρονη και επίπονη διαδικασία, η οποία φαίνεται να φτάνει σιγά-σιγά στην ολοκλήρωσή της. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι εταιρείες υποχρεώθηκαν να επιβαρυνθούν με τόκους υπερημερίας και άλλα έξοδα, τα οποία φυσικά επιβάρυναν την ταμειακή θέση τους. «Το κοινό στοιχείο των αναδιαρθρώσεων ήταν η μείωση των δυσβάσταχτων ετησίων αποπληρωμών και η σημαντική αύξηση διάρκειας αποπληρωμής των δανείων», ανέφερε στην «K» ο διευθύνων σύμβουλος της XRTC κ. Γιώργος Ξηραδάκης. Κατά τον ίδιο, κερδισμένες εταιρείες, όσο μπορεί να είναι κάποια όταν αναγκάζεται να αναδιαρθρώσει τον δανεισμό της, είναι «οι ANEK και ΝΕΛ που κατάφεραν μέσα στο 2003 να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους αυτή και να ελαφρύνουν κατά πολύ τα μεγέθη αποπληρωμών των δανείων τους κατά την επόμενη πενταετία». Ανάλογες διαπραγματεύσεις, με τις τράπεζες, συνεχίζουν και οι Μινωικές Γραμμές και κατά πληροφορίες αναμένεται πολύ σύντομα να τελεσφορήσουν. Οι νέες αναδιαρθρώσεις των δανείων δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να τεθούν σε μία νέα αναπτυξιακή τροχιά, αλλά και στις τράπεζες… να παίζουν τον ρόλο του ρυθμιστή, αφού από αυτές θα εξαρτάται πλέον η έγκριση των νέων επιχειρηματικών σχεδίων τους.