ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επεσε πολύ δουλειά το 2003 στον Τραπεζικό Μεσολαβητή

Περαιτέρω αυξητική τάση εμφάνισαν κατά το 2003 τα προβλήματα που έχουν οι καταναλωτές κατά τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες, καθώς τόσο οι τηλεφωνικές κλήσεις όσο και τα γραπτά παράπονα που υποβλήθηκαν στο γραφείο του Τραπεζικού Μεσολαβητή, εκτινάχθηκαν σε ποσοστά 42,1% και 40,8% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο Δελτίο της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, το σύνολο των τηλεφωνικών κλήσεων ανήλθε στο τέλος του 2003 στις 7.228 έναντι 5.085 το 2002, ενώ το σύνολο των γραπτών παραπόνων έφτασε τα 1.043 έναντι 741 την προηγούμενη χρονιά.

Οπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, τα προβλήματα των συναλλασσομένων επικεντρώνονται σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα «μέσα πληρωμών», που σε ποσοστό 90% αφορούν τις πιστωτικές κάρτες. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί και το ποσοστό των αιτίων παραπόνων της κατηγορίας «συναλλαγές και υπολογισμοί», καθώς στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι αμφισβητούμενες από τους νόμιμους κατόχους καρτών, χρεώσεις από παράνομες συναλλαγές, έπειτα από κλοπή ή απώλεια της κάρτας τους. Οπως σημειώνεται από τον Τραπεζικό Μεσολαβητή, ο περιορισμός του προβλήματος προϋποθέτει μεταξύ άλλων, την καθιέρωση ενός τετραψήφιου αριθμού για όλες τις τράπεζες, προκειμένου να διευκολύνεται η έγκαιρη αναγγελία απώλειας της κάρτας, ενώ συστάσεις υπήρξαν προς τις τράπεζες και για την ελαστικότερη αντιμετώπιση της εύλογης καθυστέρησης στην αναγγελία της απώλειας.

Αντίστοιχες συστάσεις προς τα πιστωτικά ιδρύματα απευθύνει και στο θέμα του ελέγχου των συμβεβλημένων επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν εφαρμόζουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, καθώς κατά το 2003, υπήρξε έξαρση των παραπόνων, μετά τη διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που είχαν συμβληθεί με τράπεζες για την εξόφληση των προγραμμάτων τους μέσω πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων. Σχετικές υποδείξεις γίνονται άλλωστε και προς τους υπαλλήλους των τραπεζών να εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών στους κρίσιμους όρους των συμβάσεων, αλλά και προς τους ίδιους τους καταναλωτές να μελετούν τους όρους πριν υπογράψουν, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που εμφανίζονται να αγνοούν τις υποχρεώσεις τους.

Εκτός από την κατηγορία «συναλλαγές και υπολογισμοί» που συγκεντρώνει το 50,2% των παραπόνων, τα θέματα που σχετίζονται με την «ποιότητα των υπηρεσιών» αντιπροσωπεύουν το 29,3% των παραπόνων, ενώ η «τραπεζική πρακτική», αμφισβητείται σε ποσοστό 18,1%. Οσον αφορά στην κατανομή των παραπόνων κατά προϊόν ή υπηρεσία, εκτός από τα μέσα πληρωμών που συγκεντρώνουν το 54,4% των παραπόνων, το 23,2% σχετίζεται με παράπονα σχετικά με δάνεια και το 11,9% σε θέματα που αφορούν στις καταθέσεις.