ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Vodafone-Panafon: έκτακτη γ.σ. στις 18/3, αυλαία στο ταμπλό

Αυλαία τέλους για τη παρουσία της μετοχής της Vodafone-Ρanafoστο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ανακοινώθηκε ότι τη μεθεπόμενη Πέμπτη 18 του μηνός θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση, προκειμένου το σώμα των μετόχων να εγκρίνει την υποβολή αίτησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από τη Σοφοκλέους.

διακοπή δικαιώματως προαίρεσης

Ακόμη, στα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται και η διακοπή του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) υπό όρους σε εργαζομένους της Vodafone-Ρanafoγια αγορά μετοχών της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, θα τεθεί στους μετόχους το θέμα της έγκρισης σύναψης σύμβασης χρηματοδότησης Καταπιστεύματος (Trust Funding Agreement) μεταξύ της εταιρείας και της εκ των ιδρυτριών εταιρειών βρετανικής εταιρείας Vodafone Group Plc (Vodafone) σχετικά με τη χορήγηση από τη Vodafone Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών αυτής, σε στελέχη της εταιρείας, σε αντικατάσταση των δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Vodafone-Ρanafoπου είχαν χορηγηθεί δυνάμει του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης υπό όρους σε εργαζομένους της Vodafone-Ρanafoγια αγορά μετοχών της εταιρείας».

Κατά 25,7% αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της Vodafone-Ρanafoστο εξάμηνο της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2003 (με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης – IFRS), διαμορφούμενα στα 111,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με 88,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Σημειώνεται πως οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις προέβλεπαν αύξηση των καθαρών κερδών της τάξεως του 23%.